3. Finke Jacobs

(25j, Zellik)

Na vele actieve jaren bij Chiro en Jeugdhuis Zellik, Speelplein en nu jeugdraad Asse, wil ik mijn inzet voor jeugd doortrekken naar het lokale beleid. Asse kan nog kindvriendelijker door de jeugd meer te betrekken, ondersteunen en een ‘kindreflex’ in haar beleidsbeslissingen in te bouwen.

Ik geloof ook dat we in Asse moeten durven kiezen voor de fiets en moeten experimenteren met nieuwe vormen van inspraak en participatie. Met de mindset “act local, think global” kunnen we ook klimaatimpact veranderen in Asse. Even belangrijk is dat we onze deelgemeentes opnemen in dit nieuwe verhaal.

Bouw samen met mij aan

een menselijker, eerlijker en gezonder Asse. Het kan!