9. Wendy Nicol

(31j, Mollem)

Samen komen we er! Een gezegde met zo veel waarheid. 

Als sociaal assistente heeft het gevoel voor rechtvaardigheid en gelijkheid me steeds nauw aan het hart gelegen. Ik ijver dan ook voor het bekomen van gelijkheid in onze diverse gemeenschap. Gaande van gelijke kansen voor man en vrouw, jong en oud of verschillende origine en religie. Iedereen verdient een gelijke kans.

Moeder zijn van 3 kindjes, heeft me aan de andere kant geleerd wat de waarde van een gezond milieu- en veilig mobiliteitsbeleid, is. Veiligere wegen met voet- en fietspaden, groene zones waar onze kinderen kunnen spelen, zijn enkele van de te bereiken doelstellingen. Ook hier ben ik er van overtuigd dat we Samen naar een gezond, gelijk en veilig Groot-Asse kunnen werken.