"Dan toch bio naast Bomaco te Zellik”

10 September 2018

Op dinsdag 11 september beslist de provincieraad hoe er het verder gegaan wordt moet met het BOMACO-dossier .  Groen Asse kaartte dit dossier als eerste aan op de gemeenteraad van juni 2017 en vroeg toen al om het de onderzoek naar een mogelijke geplande uitbreiding stop te zetten. Na protest van de buurtbewoners, een breed gedragen petitie – actief gesteund door Groen - en ook steun van Zellik-Relegem, N-VA en CD&V in de Assese gemeenteraad, lijkt het er sterk op dat de geplande uitbreiding van de kaart zal worden geveegd.    Dankzij de tussenkomst van Groen bij de  provincie deputatie van de provincie Vlaams-Brabant wordt er in het Bomaco-dossier naar een zo goed mogelijke oplossing gezocht .    De provinciale raadscommissie beslist stelt aan de provincieraad op 11 september voor om de overheidsopdracht voor het opstellen van een plan milieueffectrapport te wijzigen en de uitbreiding van het bedrijventerrein niet meer in overweging te nemen als te onderzoeken scenario. Men gaat het voorstel is ook om de huidige uitbatingsvorm van de bestaande bedrijvenzones proberen optimaal laten uit te bouwen BOMACO site zo snel mogelijk te laten uitdoven. De huidige BOMACO site zou daarna eventueel bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden door de PIVO., maar van uitbreiding is er geen sprake meer. Dit is belangrijk nieuws voor de nabijgelegen boeren van Hof van Piemont, die zo de zekerheid krijgen over de bestemming van hun landbouwgrond en hun droom in vervulling zien gaan: bio-appelen en peren kweken in Zellik Asse.   Een petitie tegen de uitbreiding van BOMACO, geïnitieerd door het buurtcomité De Acht Wilgen,  haalde in een mum van tijd …2340 handtekeningen op. « Dit is een mooi voorbeeld van hoe participatie druk van onderuit kan werken in de politiek, » verheugt Laurence Claerhout (Groen) zich. « Samen met de boeren en het buurtcomité, heeft Groen ervoor gezorgd dat de petitie actief gedeeld en ondersteund werd, waardoor de bal aan het rollen raakte. » Kostbare landbouwgrond en open ruimte op het knooppunt Zellik-Relegem-Kobbegem worden op deze manier gevrijwaard.