Asse, antwoord positief op oproep van Francken a.u.b.!

18 Mei 2015

Asse, antwoord positief op oproep van Francken a.u.b.!

  Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor de oorlog in Syrië. Buurlanden als Libanon en Turkije vangen elk tussen 1 en 1,5 miljoen oorlogsvluchtelingen op. België wil dit jaar 550 oorlogsvluchtelingen hervestigen. Vorige week deed Staatssecretaris voor Asiel en Migratiei Theo Francken (N-VA) een oproep aan alle gemeenten om mee verantwoordelijkheid te nemen

om 1 of 2 families van oorlogsvluchtelingen de kans te geven op een nieuw leven. Een brief vanuit het kabinet is vertrokken naar alle OCMW's. De vraag is nu: wat zal Asse doen?

In tegenstelling tot een 40-tal andere steden en gemeenten heeft Asse zich in 2013 en 2014 niet bereid getoond om oorlogsvluchtelingen mee te helpen te ontvangen.

OCMW-raadslid Cecile Sillis stelt dinsdag 19 mei op de raadszitting voor om positief te antwoorden op de oproep van Theo Francken en in Asse enkele families op te nemen. Cecile Sillis: "We kunnen niet iedereen opvangen en van open grenzen kan geen sprake zijn. Maar als het gaat om mensen te helpen die in verschrikkelijke omstandigheden een oorlog ontvluchten, is een minimum aan engagement nodig. Het is een kwestie van elementaire menselijkheid en solidariteit waaraan iedereen zijn steentje moet bijdragen."

Belangrijk om te weten is dat de hervestiging van een oorlogsvluchteling amper iets kost aan de lokale overheid. Het leefloon wordt gedurende een periode van vijf jaar voor 100% betaald door de federale overheid. Bovendien krijgt het OCMW per oorlogsvluchteling 2.500 euro voor het onthaal. Voor een gezin met 3 kinderen komt dat neer op 12.500 euro. Bijkomende financiële tegemoetkomingen op het vlak van huisvesting zijn mogelijk.

Het raadslid besluit: "We mogen onze ogen niet sluiten voor de oorlogsgruwel in Syrië. 100 jaar geleden stond het Europese continent in brand en toen sloegen we vanuit België op de vlucht. Het zou de Assese meerderheidspartijen sieren om daar in de huidige discussie aan terug te denken. Laat ook Asse in 2015 zijn menselijk gelaat tonen en ingaan op de vraag naar extra opvang vanuit de regering."