Asse in beweging dankzij 12-puntenalternatief

31 Augustus 2012

Asse in beweging dankzij 12-puntenalternatief

De "Ring fase 2 en 3" gaat niet rond, maar door Asse. Bovendien moeten hiervoor 80 woningen sneuvelen. Het zal ook automatisch nog meer verkeer van de E40 aantrekken. De "ring fase 2 en 3" is dus absoluut geen goede piste. Het is bovendien een gewestelijke bevoegdheid om deze aan te leggen. Groen ? Asse biedt een lokaal 12-puntenalternatief dat grotendeels door de gemeente zelf kan gerealiseerd worden. Groen wil allereerst het aantal verplaatsingen verminderen en korter maken. Bv. door startpremies te geven aan opstartende lokale winkels (bakkers, slagers,?) in de deelkernen, de eigen ambtenaren af en toe van huis uit te laten werken als dit kan, lokale bedrijven te stimuleren om dit ook te doen,?In de tweede plaats wil Groen alle voetpaden en fietspaden verbeteren en er aanleggen waar deze ontbreken. Het slecht onderhouden aarden pad vanaf Broekeweg richting Asbeek bijvoorbeeld kan in dolomiet herlegd worden en aangepast verlicht 's nachts, zodat jongeren uit Asbeek, Asse Terheide, Krokegem en Mollem het Atheneum veilig kunnen bereiken langs de achterzijde. Vanuit Asbeek wordt zo ook een aangename en altijd berijdbare fietsroute naar Asse centrum gecreëerd. Ook op andere plaatsen zijn soortgelijke ingrepen mogelijk.

In de derde plaats moet het openbaar vervoer nog beter. Overal bushokjes met fietsstallingen, verhoogde perrons, betere busverbindingen (o.a. een rechtstreekse buslijn Relegem ? centrum Asse),?

Door ook carpoolparkings aan te leggen en carpoolen te promoten, een tonnenmaatbeperking in de woonkernen en een laad- en losverbod tijdens de spitsuren op te leggen, kunnen de files nog veel korter worden.

Bovenop dit lokale 12-puntenalternatief,  verdedigen de Groen-parlementsleden bijkomende algemene mobiliteitsvoorstellen in onze parlementen die ook de files in Asse zullen verminderen.

Als er dan toch nog mobiliteitsproblemen voor de auto zijn, lijkt een tangentoplossing vanaf de ring fase 1, achter de kerk van Krokegem richting N47, voor Groen het beste alternatief.

Meer lezen? Het volledige 12-puntenalternatief van Groen voor een warm Asse in beweging en onze argumentatie waarom de "ring fase 2-3" geen goede oplossing is, vindt u hier.

 

Kijk ook naar alle samenvattende antwoorden die Groen Asse gaf bij de andere voorstellen van Assenaren of naar alle uitgebreide antwoorden.