Asse maakt speelweefselplan op

28 Maart 2019

Asse maakt speelweefselplan op

Schepen voor jeugd Joris Van den Cruijce (NVA) beloofde op de gemeenteraad van 18 maart 2019 zo snel mogelijk, werk te maken van een speelweefselplan voor Asse. Zo'n speelweefselplan bevat een uitgeschreven visie om alle wegen en pleinen stap voor stap kindvriendelijk in te richten. Het plan moet de veiligheid verhogen en zo kinderen én hun ouders aanzetten tot (veilig) buiten spelen.  

100 jaar geleden mochten kinderen van 8 jaar zich te voet zonder begeleiding van volwassenen tot wel 10 km van de woning verplaatsen. Vandaag de dag mogen vele kinderen niet eens alleen op de stoep gaan spelen zonder begeleiding. Het is te gevaarlijk. Het gevolg is dat kinderen veel te weinig buiten spelen. Nochtans is het volgens recent wetenschappelijk onderzoek voor hun gezondheid nodig om elke dag minstens twee uur buiten te zijn.

Steden en gemeenten zoals Brugge en Geel hebben al een speelruimtebeleidsplan. Al hun diensten houden hier rekening mee. In Turnhout heeft men het hele grondgebied opgedeeld in “mobiliteitskamers”. Van elke mobiliteitskamer wil men een autoluw gebied maken waarin kinderen vanaf zes jaar zich veilig zelfstandig zonder begeleiding kunnen verplaatsen. Tussen de mobiliteitskamers wil men voor veilige oversteekplaatsen zorgen. De kindvriendelijkheid van elke weg en elk plein is in deze steden en gemeenten in kaart gebracht en er is een stappenplan om de kindvriendelijkheid hiervan in orde te brengen en te houden.

Dit wil niet zeggen dat er vandaag in Asse geen kindvriendelijke infrastructuur aanwezig is. Die is er wel. Maar de aanleg en het onderhoud gebeurt ad hoc. En er worden ook vele kansen gemist. Bij de heraanleg van pleinen is er weinig of geen aandacht om hier ook speelse elementen aan te brengen. Ook bij de herinrichtingsplannen van straten worden kansen gemist om van straten weer veilige “bespeelbare straten” te maken. De diensten Jeugd en Sport worden hier nauwelijks of niet bij betrokken. Recente voorbeelden hiervan zijn Koensborre, Koensborreplein, Notstraat en Meersstraat. Ook kunnen “bespeelbare straten” door verkavelingsvergunningen niet langer meer bespeelbaar worden. Een recent voorbeeld hiervan is de verkavelingsvergunning voor 125 appartementen in de Leon Gillardlaan in Zellik. Groen heeft bij al deze situaties voor een meer kindvriendelijke inrichting gepleit. Met dit voorstel komt hier hopelijk verandering in.