Asse wil autodelen stimuleren

09 Mei 2019

Asse wil autodelen stimuleren

Het gemeentebestuur van Asse wil een autodeelactieplan voor Asse laten opstellen. Zo wil ze het aantal auto’s in Asse de komende jaren laten verminderen. Goed om de parkeerdruk te verlagen en goed voor het klimaat.   Gemeenteraadslid Edward Van Keer (Groen) vernam in maart dat Autodelen.net de voorbije maanden al meerdere steden en gemeenten begeleidde bij het opmaken van een autodeelactieplan of een actieplan gedeelde mobiliteit. O.a. in Dilbeek en Zemst. Van Keer stelde op de gemeenteraad voor om ook in Asse door Autodelen.net een autodeelactieplan te laten opmaken. De burgemeester reageerde enthousiast. Hij antwoordde dat de meerderheid al van plan was om autodelen deze legislatuur te promoten. Dit voorstel leek hem dus een ideaal startpunt. Van Keer vulde aan dat er daarnaast ook nog veel potentieel is voor andere vormen van deelmobiliteit. Carpoolen, gewone of elektrische deelfietsen op meer plaatsen dan enkel het station van Asse, elektrische deelsteps,… Hij vroeg dan ook om niet alleen voor de auto, maar voor alle vervoervormen een actieplan gedeelde mobiliteit op te laten maken.     Gemeenteraadslid Edward Van Keer doet zelf al jaren aan particulier autodelen. Eerst gebruikte hij de auto van kennissen af en toe in het weekend. Daarna bood hij negen jaar lang zijn eigen auto aan. Een aantal Assenaren maakten hier dankbaar gebruik van. Sinds vorige zomer is hij weer autoloos en deelt af en toe de wagen van zijn buurvrouw. “We hebben bewust onze oude auto afgelopen zomer niet vervangen. Nu onze kinderen wat groter zijn, kunnen we weer veel vlotter dan de afgelopen negen jaar, met de fiets of het openbaar vervoer overal heen,” zegt Van Keer. “Toen ik deze zomer onze buurvrouw vroeg of we vanaf nu af en toe haar auto mochten lenen, heeft ze daar niet lang moeten over twijfelen. Hun auto staat toch vaak stil in het weekend. En wij betalen haar per km 30 cent voor de benzine, slijtage en verzekeringskosten.”   Autodelen wint aan belang. Jaar na jaar neemt het aantal autodelers in Vlaanderen toe. Er zijn ook steeds meer organisaties die hun diensten aan autodelers aanbieden. Elk systeem heeft haar eigen kenmerken en unieke meerwaarden. Uit een rondvraag van Autodelen.net blijkt dat alle autodeelaanbieders samen meer dan 180.000 autodelers registreren in België (waarvan 70.000 in Vlaanderen en 75.000 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De laatste 2 jaar steeg het aantal autodelers in Vlaanderen met 250% (van 28.000 naar 70.000). In Brussel is er een stijging van zelfs 350%!   Tegenover deze onmiskenbare positieve trend staat dat de consument, overheid en bedrijfswereld geen overzicht meer hebben op deze snel ontwikkelende branche. Sinds 2015 is het aantal autodeelbedrijven verdubbeld (van 8 naar 16). De exponentiële stijging is voornamelijk ook te wijten aan nieuwe vormen van autodelen. De twee langst bestaande autodeelsystemen zijn het zgn. roundtrip station based autodelen (waarbij je een deelwagen oppikt en terug plaatst op dezelfde standplaats) en het particulier, kostendelend autodelen. Beide systemen kennen jaar na jaar een vrij gelijklopende stijging van maar liefst 20 à 30%. In 2012 vonden de eerste peer to peer autodeelsystemen, zeg maar de AirBnB voor autodelen, hun weg naar België. Na een eerder aarzelende start kent deze vorm van autodelen nu ook een sterke stijging. Sinds 2016 startten ook enkele free floating systemen in Brussel en Antwerpen. Hierbij kan je de auto oppikken met je smartphone en ergens anders in de stad weer achterlaten. Een verklaring voor de grote stijging bij die laatste twee systemen is deels te vinden in het feit dat zij zeer laagdrempelige inschrijvingsprocedures hanteren waardoor het eenvoudig is om te registreren en te testen.