Asse wil werk maken van verplicht conformiteitsattest

04 Februari 2022

Asse wil werk maken van verplicht conformiteitsattest

Groen wil de energiearmoede in Asse aanpakken. Groen raadslid Edward Van Keer legde naar aanleiding van de sterk gestegen energieprijzen op de gemeenteraad van 24 januari 2022 een aantal voorstellen van Groen uit 2021 opnieuw op tafel. #2: Een conformiteitsattest betekent kwaliteitsgarantie voor huurder en gemoedsrust voor verhuurder. Maak als gemeente een conformiteitsattest verplicht. Raadslid Edward Van Keer legde in januari 2021 dit voorstel al voor. "Momenteel zijn er nog te veel huurders die veel te veel betalen voor een slechte woning. Die moeten eruit. En daar kan een verplicht conformiteitsattest, voor de volledige private huurmarkt, een belangrijke rol in spelen," vindt Van Keer. Schepen Verbiest belooft om er werk van te maken.

Hoewel een conformiteitsattest vandaag niet bij wet verplicht is, vindt Edward dat dit wel zou moeten: “Enerzijds garandeert zo’n attest aan de huurder dat de woning aan minimale kwaliteitseisen voldoet. Dit zou een aantal zeer schrijnende en ontoelaatbare toestanden wegwerken. Anderzijds en tegelijkertijd is dit attest ook voor verhuurders zeer interessant, omdat het aangeeft dat de woning in orde was voor ze verhuurd werd. Als er tijdens of na de verhuurperiode discussie zou ontstaan over de kwaliteit van het huis, kunnen ze teruggrijpen naar dat attest als bewijs dat alles oké was.” Conformiteitsattesten zijn dus een win-win voor beide partijen.

Omdat het attest zoveel voordelen biedt, hebben de Vlaamse Sociale Verhuurkantoren het al verplicht gemaakt voor hun huurwoningen. In Vlaanderen zijn er ondertussen ook al minstens 60 gemeenten die een conformiteitsattest verplichten. In onze regio gaat het om Ternat, Aalst, Liedekerke, Roosdaal en Denderleeuw, die het allen in 2020-2021 invoerden. Vaak wordt het enkel verplicht voor huurwoningen die bijvoorbeeld ouder dan 15 of 20 jaar zijn. De invoering wordt meestal gefaseerd ingevoerd. Bijvoorbeeld door een conformiteitsattest op te leggen bij een nieuw huurcontract.

Schepen Verbiest (N-VA) antwoordde vorig jaar al dat de gemeente de invoering van een verplicht conformiteitsattest aan het onderzoeken is. Op de gemeenteraad in januari 2022 gaf hij aan dat er nog bekeken wordt voor welke types van huurwoningen een verplicht conformiteitsattest nuttig is. Voor recente, goed geïsoleerde en goed uitgeruste huurwoningen biedt dit immers weinig meerwaarde. Maar hij belooft om er verder werk van te maken.

 

Like en deel ons bericht op Facebook!