Basisfuncties voor alle woonkernen voorzien

12 September 2012

In elke woonkern of deelgemeente zijn een aantal basisfuncties nodig.  Groen Asse stelt voor om startpremies te geven aan lokale handelaars zoals slagers, bakkers,... als ze zich in kleinere woonkernen vestigen. Groot Asse heeft recht op  2 dienstencentra met sociaal restaurant. Groen stelt voor om er één in Zellik op te richten en een tweede in Asse centrum. Ook moet  de bib te Zellik worden uitgebouwd als een volwaardig filiaal van de hoofdbib te Asse. Elke woonkern moet vlot en veilig bereikbaar zijn. De infrastructuur voor de jeugd kan en moet nog beter in de verschillende woonkernen.Elke woonkern of deelgemeente heeft recht op een aantal basisfuncties. Een woonkern waar te weinig lokale handelaars zoals bakkers of slagers zijn, is niet zo attractief. Groen Asse stelt daarom voor om startpremies te geven aan lokale handelaars die zich in de kleinere woonkernen vestigen. Dit betaalt zich op termijn terug aan de gemeente, door de verminderde slijtage van het wegdek.

Elke gemeente heeft per 15.000 inwoners recht op subsidies om een dienstencentrum op te richten. Groen Asse stelt voor om te Zellik en te Asse centrum een dienstencentrum met sociaal restaurant te vestigen. Een dienstencentrum is de beste plek voor een actieve werking voor thuiswonende senioren. 

De bibliotheek van Zellik moet uitgebouwd worden tot een uitleenpunt met een gelijkwaardige service als in Asse. Samen met de centrale bib in Asse kunnen beiden een uithangbord en speerpunt worden voor info, kennis, kunst, vrije tijd en interactieve communicatie.

Elke woonkern moet vlot en veilig bereikbaar zijn. Groen Asse stelde een 12-puntenalternatief voor mobiliteit op om dit te verwezenlijken. Zie voor meer info in de artikels "Asse in beweging dankzij 12-puntenalternatief" en "Slijtage gemeentewegen globaal en duurzaam aanpakken".

Op heel veel plaatsen in Asse is er al speelinfrastructuur voor de jeugd voorzien. Het kan echter nog veel beter. In Asbeek en Bekkerzeel ontbreken buurtspeelpleinen. En op vele andere plekken in Asse staan slechts enkele schommels, een miniglijbaan met zandbak en enkele bankjes: leuk, maar wat voor oudere kinderen? Waarom geen ontdekkingspaden, boomhutten, wilgentunnels, trampolines, enzovoort voor elke woonkern?

Als we dan ook overal de open ruimte versterken door extra groene linten, hoogstamfruitbomen, hopvelden,? en de bebouwde ruimte overal versterken dankzij een duurzame visie op straatgroen, en als we vanuit het gemeentebestuur wijkwerking stimuleren en ondersteunen dan worden alle Assese woonkernen ware plezieroorden om te leven.

Kijk ook naar alle samenvattende antwoorden die Groen Asse gaf bij de andere voorstellen van Assenaren of naar alle uitgebreide antwoorden.