Betere ruimtelijke planning gevraagd

20 Maart 2015

Betere ruimtelijke planning gevraagd

  Al meermaals vroeg Groen gemeenteraadslid Edward Van Keer om een betere ruimtelijke planning van Asse. Op de gemeenteraad van 28 april 2014 vroeg hij dit weer naar aanleiding van 8 agendapunten met een ruimtelijke impact.Voor de dossiers te Pullewouwe, Marlier en Sleutelbloemstraat stemde Van Keer tegen. "De open verkavelingen te Pullewouwe en Sleutelbloemstraat liggen ver van één der Assesse deelkernen. Zo zal de open ruimte verder versnipperen en de mobiliteitsdruk van auto's vergroten. Bij de verkaveling op het uiteinde van de Marlier van een dertigtal loten had men de kans om auto's aan de ingang te parkeren zodat de verkaveling permanent speelstraat kan zijn. Ook hadden de huizen optimaal naar de zon georiënteerd kunnen worden. En er had ook een groot stuk gemeenschappelijk grond voorzien kunnen worden om sociale interactie te bevorderen. Deze kansen laat men hier liggen."

Voor de dossiers te Van Malderenstraat en het binnengebied Krokegemseweg onthield Groen zich. Van Keer apprecieerde de voorziene gemeenschappelijke buitenruimte, maar vond het spijtig dat ook hier geen centrale parkeerplaats aan de ingang werd voorzien. "De wegenis in de verkaveling zou dan smaller kunnen, er zou meer plaats voor groen zijn en het zou als permanente speelstraat kunnen ingericht worden," aldus Van Keer.

De dossiers te Tomdries, Ter Poten en het binnengebied Heilig Hartlaan konden voor Groen wel ermee door.