Bomen in de Potteel : bijna de omgekeerde wereld!

06 April 2015

Bomen in de Potteel : bijna de omgekeerde wereld!

  Ruim 40 jaar geleden werden in de Potteel laanboompjes geplant. Midden op het voetpad, zoals toen gebruikelijk was. Maar kleine boompjes worden groot, zeker Amerikaanse eiken, en daar was het voetpad niet op voorzien. Ondertussen is de straat zo goed als verkeersvrij en werd het voetpad overbodig.Enkele jaren geleden werden de helft van de bomen gekapt omdat ze inritten zouden belemmeren

en op termijn muurtjes zouden kunnen beschadigen .

Nu, zonder al te veel bijkomende klachten, besliste het bestuur op 16 maart 2015 de overige 27 bomen om te hakken. De kaalkap zou gebeuren in de eerste week van de paasvakantie en achteraf zou in een bewonersvergadering aan de mensen gevraagd worden naar hun mening over de inrichting van hun straat. Wie dan kiest voor mooie, grote laanbomen is ze wel al onherroepelijk kwijt!

Maar dat was buiten de mondige burgers gerekend! Onder zware druk van de bewoners komt er nu toch een ernstige vorm van participatie nl; eerst een bewonersvergadering en eventuele verdere ingrepen laten afhangen van de resultaten hiervan.

Sinds 2012 beschikt Asse over een goedgekeurd Bomenplan met daarin de visie en het beleid van de gemeente in verband met bomen. Dit document richt zich op laanbomen omdat zij een specifiek beheer en beleid vragen. Asse beheert op dat ogenblik (december 2012) 4848 laanbomen. Ik citeer de 1ste alinea :

"Straat- en laanbomen zijn belangrijke groenelementen in een verstedelijkte gemeente zoals Asse. Ze zorgen voor zuurstof, bieden een leefomgeving aan insecten, vogels en andere dieren. Bomen zorgen ook voor schaduw, breken de wind, ze geven vorm aan de ruimte en ze zorgen voor natuur in de stad. Kortom, bomen zijn onmisbare schakels binnen de groenstructuur van een gemeente. De invloed op het welzijn van de mensen is ook van wezenlijk belang."

 

 

 

 

 

BIJLAGEN:
opschrift_aan_boom_potteel.txt