Een systeemcrisis vraagt systeemoplossingen

26 April 2009

Een systeemcrisis vraagt systeemoplossingen

"Voor Groen! en Ecolo vervult de ideale financiële wereld een dienende rol. De spaargelden van de bevolking worden er beheerd in absolute veiligheid, en kredietwaardige projecten en mensen krijgen vlotte toegang tot goedkope leningen. Het creëren van een stabiel investeringsklimaat en maximaal vertrouwen, is de voornaamste doelstelling. Het winstbejag op korte termijn wordt vervangen door het streven naar meerwaarde op lange termijn, met aandacht voor maatschappelijke- en milieudoelstellingen," stelt Meyrem Almaci, fractieleidster van Groen! Bij aanvang van de bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis stelden Groen! en Ecolo vijf prioriteiten:- de

strenge scheiding van de verschillende bankactiviteiten, in het bijzonder tussen de depositobank die spaargelden beheert, en de zakenbank die geleend geld in meer complexe financiële producten investeert. - De solvabiliteit op contracyclische wijze versterken via een systeem van dynamische eigen middelen in functie van de economische conjunctuur. - Het verbieden van de meest complexe, ontransparante en risicovolle producten om zo de burger en spaarder te beschermen: geen rommelkredieten, geen short-selling. - Het belasten van speculatieve transacties. Via het invoeren van een lage belastingsvoet van 0.5% zonder nominale limiet, wordt megaspeculatie ontmoedigd. - Het verbeteren van de boekhoudkundige normen. De huidige normen doen de volatiliteit van de resultaten van de ondernemingen sterk toenemen. Er is nood aan regels die minder gevoelig zijn voor de marktschommelingen.

De 5 prioriteiten van Groen! en Ecolo werden in hoofdzaak meegenomen in het rapport met aanbevelingen, en aan de eerste prioriteit werd bovendien een extra voorwaarde toegevoegd. In de aanbevelingen werd namelijk opgenomen dat spaarbanken niet langer beursgenoteerd mogen zijn, dit om overmatig winstbejag te vermijden.

Het rapport met aanbevelingen, een compromiswerkstuk van oppositie en meerderheid samen, komt dus behoorlijk tegemoet aan de in totaal 21 voorstellen tot hervorming die de groenen al in oktober stelden. "Het rapport is onderbouwd, gevalideerd door de experts en biedt een realistisch antwoord voor het herstellen van het evenwicht in de financiële sector door het terug centraal plaatsen van de belangen van spaarders, burgers en de maatschappij. De financiële crisis die we vandaag meemaken is een kans om het waanidee van de onzichtbare hand, de blinde winstmaximalisatie en de deregulering van het neoliberale model achter ons te laten. Groen! en Ecolo willen een meer rechtvaardige, duurzame samenleving tot stand te brengen. De kwaal is gekend, de remedie ook. Deze aanbevelingen niet omzetten in wetten, is simpelweg schuldig verzuim. Tijd voor actie dus." besluit Meyrem Almaci met een duidelijke boodschap aan de regering Van Rompuy I.

Klik hier voor de volledige analyse van Groen! en Ecolo.