Experiment: brief in 1 op 2 bussen

27 September 2012

Experiment: brief in 1 op 2 bussen

De voorbije en komende dagen kan het zijn dat u een brief in de bus krijgt van lijsttrekker  . Ofwel krijgt u een klein papierstrookje  met de melding dat uw buur de brief heeft gekregen. De ontvanger van de brief wordt in de brief gevraagd om deze na het lezen door te geven aan de eerstvolgende buur langs zijn/haar kant van de straat, de ontvanger van het papierstrookje.Edward Van Keer

Waarom? We geloven namelijk in de meerwaarde van een samenleving, waarin buren elkaar kennen en helpen.  Een samenleving waarin men zoekt naar originele oplossingen en waarin men, met een beperkt budget en zo weinig mogelijk grondstoffen en energie, zoveel mogelijk tracht te bereiken.

Daarmee trekt Edward de lijn van het Groen verkiezingsprogramma door in de campagne. Groen staat immers voor realistische, duurzame en kostenefficiënte  oplossingen.

- Het is realistisch om één brief per twee brievenbussen te bezorgen, realistisch dat deze brief na lezen wordt doorgegeven aan de buur: de brief is nog herleesbaar en de afstand tot de buur is klein.

- Met één brief en een klein papierstrookje per twee brievenbussen besparen we 40% op energie en grondstoffen. Dat is duurzaam.

- We besparen ook ten opzichte van een traditionele brievenbusactie. Dat is kostenefficiënt. Zeker omdat we bovendien in zwart/wit afdrukken.

De brief en het papierstrookje dat in elke tweede bus valt, kan u in bijlage vinden.  Hier vindt u ook een filmpje waarin Edward Van Keer zijn motivatie om op te komen toelicht.

Lees ook meer over onze kostenbesparende oplossingen voor Asse. Heeft u zelf nog originele voorstellen die niet in ons programma staan? Geef ze ons door en we gaan er mee aan de slag!

Laat ons samen werken aan de duurzame omslag in Asse!