Filmpje: participatie- en mobiliteitsvoorstellen kort toegelicht

05 Oktober 2012

Filmpje: participatie- en mobiliteitsvoorstellen kort toegelicht

Hieronder kan je een filmpje bekijken, opgenomen op debat jeugdraad Asse, 28/09/2012, waarin Edward Van Keer, lijsttrekker van Groen Asse de voorstellen inzake participatie en mobiliteit kort toelicht. Hij verwijst daarbij naar de  (slechts 15blz), waaruit blijkt dat verkeersexperten het er roerend over eens zijn dat extra wegen aanleggen nooit een goede oplossing voor de fileproblemen is geweest en ook nooit zal zijn. Rekeningrijden invoeren en de fiscale voordelen voor bedrijfswagens aanpassen, zullen de fileproblemen wel grotendeels kunnen oplossen en zijn snel realiseerbare maatregelen die betaalbaar zijn.wetenschappelijke literatuurstudie van het Modalshift Platform

Je kan na het bekijken van het filmpje ook artikels over onze participatievoorstellen lezen:

-      Basisfuncties voor alle woonkernen voorzien

-      Echte openbaarheid van bestuur én meer inspraak

en over onze mobiliteitsvoorstellen:

-           Asse in beweging dankzij 12-puntenalternatief

-           Slijtage gemeentewegen globaal en duurzaam aanpakken

-           Sluipverkeer aanpakken