Geen regenboogzebrapad in Asse

25 Januari 2022

Geen regenboogzebrapad in Asse

Meerderheidspartijen N-VA en CD&V wilden op de gemeenteraad van 24 januari 2022 niet ingaan op het voorstel van Groen om in Asse een regenboogzebrapad aan te leggen. Schepen Goethals gaf aan dat een regenboogvlag aan het gemeentehuis volstaat. Groen raadslid Edward Van Keer is van mening dat – los van de discussie over een symbolisch regenboogzebrapad - een sterker holebi- en transgenderbeleid in Asse nodig is.

Groen gemeenteraadslid Edward Van Keer legde al in 2018 en 2021 een hele reeks voorstellen op tafel om van Asse een holebi- en transgendervriendelijke gemeente te maken. De voorstellen waren o.a. om als gemeente via scholen en via lectuur in de bib actief te informeren over holebi’s en transgenders, om via sociale media en het eigen gemeenteblad op een positieve manier hierover te communiceren en om ook in woonzorgcentra aandacht te hebben voor niet-hetero senioren. Ook stelde hij voor om met lokale lgbtqi+ personen in gesprek te gaan en te horen wat nog beter kan. Als symbolische actie stelde hij voor om één of meerdere regenboogzebrapaden in Asse aan te leggen. Zowel de vorige meerderheid (CD&V, Open VLD, sp.a), als de huidige meerderheid (CD&V en N-VA) was van mening dat ze al voldoende deed en ging niet in op deze voorstellen.

“Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peeters, lanceerde op 13 december de oproep om per gemeente één regenboogzebrapad te installeren”, zegt Edward Van Keer. “Een regenboogzebrapad is een gewoon zebrapad, waarbij de zwarte stukken gekleurd worden in de kleuren van de regenboog. Dit moet de aandacht vestigen op de strijd voor diversiteit en inclusie die de LGBTQI+-beweging nog dagelijks moet voeren. Aanvaarding van wie je bent zou in onze maatschappij normaal moeten zijn, maar dat is het jammer genoeg nog altijd niet. Ook symbolische acties zoals deze dragen zeker bij tot bewustwording over het thema.”

Schepen Goethals antwoordde dat ze op een inclusiebeleid wenst in te zetten. De aanleg van een regenboogzebrapad vindt ze echter niet nodig. Volgens haar volstaat de regenboogvlag die aan het gemeentehuis heel het jaar uithangt. En ze vreest dat anders ook andere minderheden haar gaan vragen om dergelijke symbolische acties. Bovendien is ze van mening dat een zebrapad in witte strepen met daartussen de kleuren van de regenboog minder zichtbaar is en bij regenweer te glad is voor motorrijders. Edward Van Keer is het daarmee niet eens. Een regenboogzebrapad kan op een veilige manier aangelegd worden en het zet een inclusiebeleid voor holebi’s en transgenders net letterlijk “in de verf”.

 

Deel onze Facebook update