Geen speelstraat in Keierberg

05 Juli 2013

Van alle 11 aanvragen voor de inrichting van een speelstraat deze zomer is de Keierberg te Asse de enige die niet doodloopt. Het college van burgemeester en schepenen keurde de aanvraag echter af. Nochtans kreeg de aanvraag een positief advies van de politie en de mobiliteitsdienst van Asse. Groen gemeenteraadslid Edward Van Keer kaartte deze beslissing aan op de gemeenteraad: "Er zijn geen zinnige argumenten om deze aanvraag te weigeren. Meer dan twee derde van de inwoners van de straat is akkoord om van de straat twee weken lang een speelstraat te maken. Er zijn geen handelszaken in het stuk van de straat dat speelstraat zou worden en de politie en de mobiliteitsdienst van Asse gaven een positief advies."Voor de veiligheid en vrijheid van de kinderen van de Keierberg werd een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur voor een 'Speelstraat' voor de twee laatste weken van augustus. De Keierberg heeft noch trottoir, noch fietspad ter beschikking en auto's (waaronder ook sluipverkeer) rijden er vaak veel te snel.De meerderheid gaf als antwoord dat er voor geopteerd wordt om van doorlopende straten geen speelstraten te maken, want dit zou te gevaarlijk zijn voor de spelende kinderen. "Er staat nergens in het reglement voor speelstraten vermeldt dat enkel doodlopende straten in aanmerking komen" zegt Edward Van Keer, "En een speelstraat inrichten is juist bedoeld om kinderen veilig op straat te laten spelen. De politie en de mobiliteitsdienst zouden toch geen positief advies geven als de kinderen in deze speelstraat niet veilig zouden kunnen spelen?"

De meerderheidspartijen wouden echter niet op de vraag ingaan om van de Keierberg alsnog een speelstraat te maken eind augustus. Groen betreurt deze beslissing. "Deze aanvraag had men net wél moeten goedkeuren als men echt speelstraten wil promoten. In doodlopende straten wordt sowieso op straat gespeeld."