Gemeente Asse aanvaardt voorstel Groen eco-wonen

03 Maart 2014

Gemeente Asse aanvaardt voorstel Groen eco-wonen

Gemeenschappelijk eco-wonen kan een goede bijdrage leveren aan een klimaatvriendelijke kernversterking. Op een studiedag georganiseerd door Bond Beter Leefmilieu (BBL) en vzw Samenhuizen verneemt Edward Van Keer dat beide organisaties een vijftal woonactoren (steden en gemeenten) actief gaan helpen en begeleiden bij projecten van gezamenlijk eco-wonen. Aangezien de gemeente Asse het burgemeesterconvenant ondertekend heeft en daarbij verklaart dat ze haar broeikasgasuitstoot als gemeente met 20% of meer wil verminderen tegen 2020, moeten er natuurlijk initiatieven ondernomen worden om deze doelstellingen te behalen. 

Daarom stelde Edward Van Keer voor dat de gemeente zich zou kandidaat stellen voor zo'n eco-woonproject. Er zijn immers plannen om een aantal gemeentelijke gebouwen en gronden te verkopen in de periode 2014-2019 en één of meerdere van deze gebouwen en gronden zouden specifiek te koop kunnen aangeboden worden voor gemeenschappelijk eco-wonen. Bij dit eco-wonen wordt dan rekenig gehouden met verschillende factoren zoals o.a. bereikbaarheid, energetische renovatie en comfortabel samenwonen.

 

Op de gemeenteraad van 20 januari jl. werd dan ingegaan op het voorstel van Edward Van Keer en stelt de gemeente Asse zich kandidaat voor een gratis trajectbegeleiding van een project gemeenschappelijk eco-wonen in Asse.

Het project dat Edward voorstelde in samenspraak met de gemeentediensten is de site van het jeugdhuis 't Bronneken, gelegen op de hoek Stationsstraat, Bergestraat: het gaat om 2000m² waar men dan 10 wooneenheden van zou kunnen maken.

Nu is het afwachten of Asse gekozen zal worden uit de verschillende kandidaturen...