Gemeente Asse "snoeit" bomen tot op de grond

13 Juli 2012

Gemeente Asse

De gemeente is op 10 juli 2012 gestart met het kappen van 60 op de voetbalsite Waalborre. De

Assebomenbomen moeten plaats ruimen voor de komst van een synthetisch grasveld. Eens te meer is het duidelijk dat voor de schepen van Openbare Werken een boom geen levend wezen is dat er jaren over doet om te groeien en dan in al zijn pracht mee zorgt voor het genot en de gezondheid van mens en dier. Voor de schepen, die daarin gevolgd wordt door het bestuur, is een boom zoiets als een muurtje dat, als het in de weg staat gewoon wordt afgebroken. Alleen, als de boom eenmaal weg is, is hij weg voor meer dan 50 jaar ?

Het B-plein van de voetbalploeg AZ-2000 is ? of beter, was tot op 9 juli 2012 ? omzoomd door een bomenrij met heel wat ondergroei. Onder meer de scheiding tussen A en B-plein en de scheiding tussen het B-plein en de aanpalende tuinen van de Bergestraat werd gevormd door een mooi, levend groenscherm.

Enkele maanden geleden besliste het bestuur, waaronder ook Groen, om op het B-plein een kunstgrasmat aan te leggen. In augustus zouden de werken beginnen en blijkbaar - wat eerder niet verteld werd ? verdraagt kunstgras geen vallende bladeren! Alsof er nergens ter wereld een boom zou staan in de buurt van een kunstgrasplein! Het is volgens Groen onzin dat er geen bomen mogen staan rond een kunstgrasveld. En als de gevallen bladeren al een gevaar betekenen, kan men die evengoed wegblazen."

Op de dag zelf van de werkzaamheden besliste het College van burgemeester en schepenen zichzelf een vergunning toe te kennen 'voor snoeien en onderhoud' van het groenscherm rond het voetbalplein. Wel, in deze betekent snoeien het vellen van enkele tientallen volwassen bomen met een diameter van 15 tot 30 cm en een hoogte tot meer dan 20 m.

Groen heeft dit aangeklaagd bij de Milieudienst, de Natuurinspectie en bij de lokale politie.

Groen wil dat het volgende gemeentebestuur een uitgekiend bomenbeleid voert.

De voorbije legislatuur heeft men in Asse een half bos bomen gekapt. Zowel in het groengebied Boekfos als in de gelijknamige straat werden alle bomen geveld. Ook in de Potteel, het Bremveld en de Klokjesbloemlaan moesten alle bomen er aan geloven. Dit is echt niet ernstig meer.

Ook milieuraadvoorzitter Jean Delvaux wil dat er paal en perk wordt gesteld aan het omhakken van bomen en groen. "De milieuraad heeft al vaker geprotesteerd tegen het kappen van struiken en bomen maar met onze adviezen wordt in het gemeentehuis geen rekening gehouden", zegt hij. "In het Bremveld werden de bomen verwijderd omdat de wortels de stoeptegels wegduwden. Hadden ze daar een paar bomen omgelegd, dan was het probleem ook van de baan. Het was zeker niet nodig om ze allemaal om te zagen. Dezelfde vaststelling kunnen we maken in de andere straten waar de bomen werden verwijderd."

Groen wil dan ook dat het volgende gemeentebestuur een "Visie op bomen" opstelt en indien nodig ook een gemeentelijke kapverordening. Groen wil het straatbeeld de komende jaren opfleuren met meer inheemse bomen, struiken en planten.