Gezondheid

Visie:

Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat is wat we elke inwoner van Asse toewensen. Gezondheid is immers een sleutel tot gelukkig zijn. Daarom wil Groen actief inzetten op preventie en ondersteuning in verschillende domeinen van fysieke en mentale gezondheid. Tot op heden nam de gemeente Asse deze belangrijke rol die zij hierin kan spelen weinig of niet op. Om al deze preventieve en curatieve acties te implementeren en coördineren wil Groen dat er deze legislatuur een “Schepen van Gezondheid” wordt aangesteld.

Investeren in preventie loont. Uit onderzoek blijkt dat de RIO (Return on Investment) van preventie ongeveer 14 keer hoger ligt dan die van een curatieve aanpak. We willen dat onze mensen gezond blijven zolang het kan, zodat we als maatschappij minder hoeven, maar beter kunnen, investeren in genezen wanneer het moet.

Voorstellen:

Preventie door informatieverstrekking
Een dienstencentrum is het aanspreekpunt voor Assenaren met vragen over gezondheid. Via dit centrale punt vinden ze de weg naar de juiste instanties en begeleiding en kunnen ze informatie inwinnen over mogelijke terugbetalingen en subsidies. Informatie en contactgegevens van hulporganisaties zijn makkelijk te consulteren, zowel online als offline. Groen wil dat er in Asse centrum en in Zellik een dienstencentrum komt.

De gemeente werkt actief mee aan screeningsonderzoeken (borst- en darmkanker,...) en sensibiliseringsacties (Donderdag Veggiedag, Tournée Minerale, Week van de Valpreventie, Week van de Geestelijke Gezondheidszorg, 10.000 stappen,...). Omwille van de grote effecten op klimaatverandering en biodiversiteit en omwille van de grote impact op dierenwelzijn, roepen we Asse uit tot Donderdag Veggiedaggemeente en doen hier zoveel mogelijk inspanningen voor.

Sociale diensten voegen gezondheid toe aan hun focusgebieden, naast financiële en materiële zorg. Ze vestigen de aandacht op de kostenbesparende effecten van een goede gezondheid en hoe inwoners met beperkte middelen kunnen werken aan een goede gezondheid voor zichzelf en hun kinderen.

Preventie door beweging
Bewegen voorkomt letsels, overgewicht en valincidenten. Het zorgt bovendien voor een beter mentaal welbevinden. Daarom worden bewegingscoaches ingezet in scholen, woonzorgcentra, verengingen en bedrijven om het belang van bewegen en sporten onder de aandacht te brengen. Ze kunnen samen met deze instanties concrete actieplannen uitwerken.

Asse is rijk aan groene zones, die een ideaal kader vormen voor beginnende en meer gevorderde sportievelingen. Het ontbreekt echter aan bewegwijzerde routes voor wandelaars en mountainbikeliefhebbers. Duidelijke “start to wandel” of “start to mountainbike” trajecten verlagen de drempel voor (beginnende) sportievelingen en laten ze onze regio (her)ontdekken.

De gemeente engageert zich bovendien om sportieve uitdagingen te organiseren voor haar inwoners. Ze promoot de fiets als snelste vervoermiddel voor korte verplaatsingen.

Preventie door het uitdragen van de voorbeeldfunctie
Een gezonde gemeente start bij het stellen van het goede voorbeeld binnen de eigen diensten. Een gezonde werkplek en omkadering voor eigen medewerkers.

Preventie door cursussen eerstehulp en aanwezigheid defibrillatoren

Een snelle en correcte eerste hulp door omstaanders bij een levensbedreigende situatie kan het verschil tussen leven en dood maken. Als gemeente promoten en ondersteunen we dus cursussen eerstehulp. We zorgen dat er op voldoende plaatsen in de gemeente eerstehulpmateriaal, zoals defibrillatoren, ter beschikking is.

Toegankelijkheid (multidisciplinaire) zorg

Via HELA (Huis van de Eerste Lijn in Asse) vindt de eerstelijnszorg snel de nodige specialisten om patiënten op weg te helpen naar gespecialiseerde en multidisciplinaire zorg. Dit project verdient dan ook alle steun van de gemeente. Samenwerking en overleg tussen professionele zorgverstrekkers moet worden ondersteund en aangemoedigd.

Het strekt tevens tot de aanbeveling om van dit Huis van de Eerste Lijn een huisartsenwachtpost te maken en zo de zorg verder te centraliseren.