Groen Asse kiest nieuw bestuur

05 November 2012

Groen Asse kiest nieuw bestuur

Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn, is het bij heel veel lokale partijafdelingen ook het moment om een nieuw bestuur te kiezen. Zo ook bij de Groen-afdeling in Asse.  Op de algemene ledenvergadering van dinsdag 30 oktober 2012 werden de 6 kandidaten voor de verschillende bestuursfuncties unaniem verkozen. Julie Piessevaux is verkozen tot de nieuwe voorzitster van Groen Asse. Cecile Sillis, al jaren een drijvende kracht in de partij, is de nieuwe ondervoorzitter. Joost Van Haelst zal zowel de functie van secretaris als penningmeester op zich nemen. Ingrid Boeye neemt een nieuwe bestuursfunctie op zich: Human resources. Jan De Leeuw  is de nieuwe verantwoordelijke voor Public Relations. Edward Van Keer is, als enig verkozen gemeenteraadslid, automatisch fractieleider. Daarnaast engageren ook nog enkele actieve leden zich om deze 6 verantwoordelijken als bijkomende bestuursleden met raad en daad bij te staan. De bestuursleden  gaan  zich elk (verder) specialiseren rond bepaalde thema's. Hierdoor wenst  Groen Asse  de volgende jaren constructief mee te werken aan een warm Asse in beweging.Op de foto:

Bovenaan v.l.n.r.: Jan De Leeuw, Ingrid Boeye, Joost Van Haelst, Julie Piessevaux, Frank Wybou

Onderaan v.l.n.r.: Reej Masschelein, Cecile Sillis, Edward Van Keer