Groen grondig oneens met analyse sp.a lijsttrekker over kartel en ring

24 September 2012

Groen Asse las met verbazing en spijt het artikel van Marc Verelst in De Streekkrant van 19 september 2012. Hierin zegt hij dat het geplande kartel sp.a-Groen werd opgeblazen door het verschillende standpunt rond de ring. Volgens Marc Verelst stelt Groen ook een wijder tracé voor dan de ring fase 2 en 3 dat meer onteigeningen zou meebrengen. Beide beweringen kloppen niet. Toen we afgelopen lente besloten om niet opnieuw in kartel te gaan, spraken Groen en sp.a af om niet over de redenen van de breuk te communiceren. Groen wenst zich blijvend aan deze afspraak te houden. We willen er enkel op wijzen dat de verschillende standpunten omtrent de "ring", geen deel uitmaakten van de  beslissing van Groen om op eigen kracht naar de verkiezing te gaan. Overigens,  in 2006 hadden we  daarover al een verschillend standpunt.Het is ook onjuist dat Groen een wijder traject voorstelt. Groen stelt wel een heleboel andere maatregelen ter vermindering van het file leed in Asse voor (zie

www.groenasse.be/mobiliteit). Groen is er van overtuigd dat bijkomende wegen voor auto's dan minder nodig zijn. Maar wanneer na uitvoering van de door Groen voorgestelde maatregelen dit toch nodig of nuttig zou blijken te zijn, moet volgens Groen ook zeker het zogenaamde tangentwegtraject onderzocht worden. Voor de realisatie van dit traject moeten  slechts een tiental woningen sneuvelen, terwijl voor het traject van de ring fase 2 en 3 meer dan 80 woningen onteigend zouden worden. De lengte van beide trajecten is vergelijkbaar.

Maar Groen is zeer verheugd dat de sp.a onze jarenlange strijd voor de aanleg van goede fiets- en wandelpaden wil steunen.