Groen in het OCMW : een impressie

17 Februari 2016

Groen in het OCMW : een impressie

  Drie jaar lang hebben wij in de OCMW-raad mogen zetelen. Vanuit een groen en sociaal bewogen ingesteldheid heeft Cecile Sillis ons vertegenwoordigd en heel grote positieve inbreng gehad. In onderstaand arti

kel legt zij onder meer uit wat het OCMW is , hoeveel dat ons kost en wat er nog gedaan kan worden.

 

 

GROEN in het SOCIAAL HUIS

 

Sinds vorig jaar zijn in onze gemeente alle OCMW-diensten (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) samengebracht in het vroegere rusthuis, Gasthuisstraat 2. In dit SOCIAAL HUIS kan elke inwoner van Asse terecht. Het OCMW heeft als opdracht 'eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid'. Een basisvoorwaarde is dat je aan behoeften zoals voeding, kledij, woonst ? kan voldoen. Vaak is daar geld voor nodig. Je kan er terecht voor leefloon en bijkomende financiële steun; maar ook voor hulp inzake huisvesting, kinderopvang, tewerkstelling, huurwaarborg, schuldbemiddeling, budgetbeheer? Speciaal is het uitgebreide aanbod aan thuiszorg voor hulpbehoevende senioren; maar er is ook dagopvang voor ouderen en uiteraard een modern rusthuis of woonzorgcentrum. Wist je dat er plaatselijk een buurtwerking wordt ondersteund? Het sociaal restaurant en een ruilwinkeltje voor kinderkleding en ?speelgoed tot 5 jaar staat open voor een ruim publiek. Het OCMW kan ook rekenen op vrijwilligers; jammer dat dames met een hoofddoek er niet welkom zijn.

In 2014 beschikte het OCMW over een jaarbudget van ongeveer 13 miljoen euro. Een groot deel van de uitgaven wordt gefinancierd door de federale en Vlaamse overheid. De gemeente kwam tussen voor ruim 4,3 miljoen euro. Omgerekend voor dat zelfde jaar betaalde iedere Assenaar via de gemeentebelastingen 146 euro voor de sociale dienstverlening. Veel? Dat bedrag is ongeveer gelijk aan de bijdrage voor de politiediensten.

Momenteel bedraagt het wettelijk leefloon voor samenwonenden 555 euro per maand; voor alleenstaanden 833 euro en voor iemand met gezinslast 1.111 euro. Dit is wel ruim onder de armoedegrens zoals vastgelegd door de E.U.

Uit tevredenheidsmetingen blijkt dat de gebruikers overwegend zeer tevreden zijn over de verschillende diensten van het OCMW-Asse. De inzet en vriendelijkheid van de maatschappelijke werk(st)ers en verzorgenden worden geapprecieerd. Ook de algemene en ondersteunende diensten zorgen voor een goed geoliede machine.

Evenals de gemeente wordt het OCMW politiek bestuurd. In de OCMW-raad is de sfeer wel gemoedelijker, vriendschappelijker dan in de gemeenteraad, maar dezelfde meerderheidspartijen bepalen de koers. Dank zij een politiek akkoord heeft raadslid Cecile Sillis tot begin dit jaar, halfweg de legislatuur, GROEN vertegenwoordigd in de OCMW-raad. Het was een leerrijke ervaring. Maar het was vooral een maatschappelijk belangrijke opdracht.

Vanuit de oppositie hebben we een aantal beleidsvoorstellen gedaan. Helaas hebben we tevergeefs aangedrongen dat ons OCMW verse groenten- en fruitoverschotten uit de plaatselijke grootwarenhuizen zou verdelen onder de klanten en daarmee tegelijk voedselverspilling zou tegengaan. Meer nog hebben we gepleit voor de oprichting van een Lokaal Dienstencentrum (LDC) in het SOCIAAL HUIS. Een LDC met ruime, dagelijkse openingsuren, is een onthaalplek voor iedereen, maar in het bijzonder voor senioren. In een goed draaiend LDC vind je steeds een leeftijdgenoot voor een activiteit, een spelletje of een babbel? kortom een warme ontmoeting. En daar hebben velen nood aan.