Groen ijvert voor leefbaarheid Zellik

08 Juni 2018

Groen ijvert voor leefbaarheid Zellik

Groen Asse wil al jaren een grondige verbetering van het centrum van Zellik, zodat het aangenaam, netjes en leefbaar wordt. Essentieel is dat voetgangers en fietsers er zich veilig kunnen verplaatsen. Groen stelde op de gemeenteraad van 28 mei voor om alle inwoners hier vanaf het begin bij te betrekken via een participatietraject. Zij zijn immers ervaringsdeskundigen. Een gedeeltelijke herinrichting van het centrum via een participatietraject biedt het meeste kans op een centrum dat voorziet in ieders noden en wensen.

“Zellik is een belangrijke gemeente aan de rand van onze hoofdstad Brussel”, zegt Groen-gemeenteraadslid Edward Van Keer. ”Daarom verdient het een kwaliteitsvolle inrichting op het vlak van wonen, verkeer en ontspanning. Alleen zo blijft het er aangenaam samenleven voor iedereen.” Ook Finke Jacobs, Zellikenaar en Groen-bestuurslid deelt die mening: “Inwoners wijzen terecht op de verstedelijking. Het is dringend tijd dat we een constructief antwoord bieden op de bijhorende problemen.”

Groen vroeg de afgelopen jaren meermaals om de pijnpunten in het centrum van Zellik aan te pakken. Zo liggen voetpaden en fietspaden er erbarmelijk en onveilig bij, of zijn ze gewoonweg onbestaande. Heel vaak staan auto’s op het voetpad geparkeerd. Daarnaast is er veel doorgaand verkeer en razen auto’s aan hoge snelheid door het centrum. Bovendien zorgt de nabijheid van de Brusselse ring, E40 en N9 voor ongezonde lucht. Naast de mobiliteitsproblemen, komt de leefbaarheid ook onder druk te staan door het vele sluikstorten.

Er liggen al jaren goede voorstellen op tafel, maar ze blijven dode letter. Zo bevat het gemeentelijk mobiliteitsplan van 2014 de nodige maatregelen om het centrum van Zellik leefbaar en autoluw te maken. Het FietsGEN (Gewestelijk Expresnetwerk) uit 2012 stelt voor om vanuit Zellik een veilige fietsverbinding naar het centrum van Brussel te realiseren. Naar aanleiding van de geplande verbreding van de Brusselse ring, lanceerde de Vlaamse Overheid onlangs ideeën om van de Zuiderlaan een eenrichtingsstraat de maken of om ze zelfs volledig af te sluiten.

De afgelopen zes jaren wou het huidige bestuur niet ingaan op de vraag van Groen om Zellik leefbaar te herinrichten. Ook deze keer werd de vraag afgewimpeld onder het mom dat het opstarten van een participatietraject nu niet mogelijk is. Groen Asse hoopt van harte dat dit in de volgende legislatuur wel kan. Het is één van de topprioriteiten van de partij.

 

Foto: “Een verbetering van het centrum van Zellik is dringend nodig.” vinden Edward Van Keer en Finke Jacobs. (foto aan Brusselsesteenweg te Zellik)

Meer informatie: Edward Van Keer, 0477474802, [email protected] & Finke Jacobs, 0474778549, [email protected]