Groen pleit voor fietsbeleidsplan

28 Maart 2019

Groen pleit voor fietsbeleidsplan

Het schepencollege gaat in op de vraag van Groen voor een fietsbeleidsplan. Het maakt ondertussen al concreet werk van verbeteringen aan enkele knelpunten voor fietsers.

Het gemeentebestuur wil niet enkel plannen, maar ook concrete acties zo snel mogelijk wil uitvoeren. Dat bleek op de gemeenteraad van 18 maart 2019. Zo werd de heraanleg in asfalt van twee in slechte staat verkerende fietspaden goedgekeurd. Het gaat om de fietspaden in Dorpveld (Asse Terheide) en de Reekstraat (Relegem). Daarnaast zullen ook Poel en Spoorwegbaan opnieuw geasfalteerd worden, rustige parallelstraten aan de Brusselsesteenweg die door veel fietsers gebruikt worden en waarlangs tijdens de werken aan de Brusselsesteenweg de omleidingsroute voor fietsers zal lopen.

Groen vroeg twee jaar geleden al bij het dossier van de heraanleg van de Kapellestraat om ook het fietspad op Dorpveld her aan te leggen, zodat een volledig mooie fietsroute tussen Terheide en Meldert gerealiseerd zou worden. In januari van dit jaar werd gevraagd om de Spoorwegbaan opnieuw geasfalteerd. Het gemeentebestuur krijgt dan ook onze lof voor deze realisaties.

Op de gemeenteraad op 18 maart lanceerde Groen ook het voorstel om om het korte stukje Bergestraat tussen het station van Asse en de Parklaan op korte termijn (en met tijdelijke maatregelen) fietsvriendelijker te maken. Bijvoorbeeld door het omkeren van de rijrichting voor het gemotoriseerd verkeer. Na de bouw van de nieuwe woningen op de oude site van het jeugdhuis, kan de straat dan volledig fietsvriendelijk heringericht worden.