Groen pleit voor herbruikbare bekers #meiplasticvrij

03 Mei 2019

Mei Plasticvrij focust dit jaar op 'single use plastic' ofwel plastic dat we maar één keer (en meestal slechts voor enkele minuten) gebruiken alvorens we het weer weggooien. Eerder was er al de nieuwe Vlaamse wetgeving die het gebruik van deze single use plastics aan banden legt voor alle evenementen. Groen Asse pleitte bij monde van Finke Jacobs, op de gemeenteraad van 18 maart, om de nodige ondersteuning vanuit de gemeente voor verenigingen die bij hun fuiven en evenementen gebruik willen maken van herbruikbare bekers. Deze meer duurzame manier van werken vergt immers logistiek een aantal aanpassingen. De bekers moeten steeds ingeruild en gewassen kunnen worden. Finke stuurde aan op een pro-actieve rol van onze gemeente om een antwoord te bieden op de praktische vaagstukken zoals opslag, waarborgsysteem en wasinstallaties. Vele verenigingen willen immers heel graag overschakelen op herbruikbare bekers, maar merken dat het praktisch nog niet mogelijk is. We mochten alvast horen uit monde van milieuschepen Peter Verbiest (N-VA) dat de gemeente volop bezig is met de omschakeling naar herbruikbare bekers.