Groen voert actie voor rechtvaardige inkomensverdeling

26 April 2013

Groen voert actie voor rechtvaardige inkomensverdeling

Vrijdag 26, zaterdag 27 en maandag 29 april 2013 neemt Groen Asse deel aan de nationale actie van Groen voor een rechtvaardige herverdeling. Met haar rechtvaardig herverdelingsplanwil Groen meer financiële ademruimte creëren voor 85% van de bevolking. Groen gaat de dialoog aan met de burger over de toenemende kloof tussen arm en rijk en wat daaraan kan gedaan worden.

Edward Van Keer, gemeenteraadslid Groen te Asse: "De tweedeling tussen wie heeft en wie niet heeft, wordt steeds groter. De inkomensongelijkheid is de voorbije 20 jaar met meer dan 25% gestegen in ons land. Daar waar de 10% rijkste Belgen in 1998 nog 50 keer zoveel bezaten als de armste 10%, is dat vandaag opgelopen tot 735 keer.   De 10% armste Belgen beschikken gemiddeld over 2000 euro terwijl de 10% rijkste Belgen een gemiddeld vermogen van 1,6 miljoen euro verzameld hebben."

Groen wil de inkomensverdeling rechtvaardiger maken door o.a. de 15% rijkste Belgen meer te laten bijdragen via vermogenswinstbelasting, door de lasten op arbeid te verminderen en alle uitkeringen boven de Europese armoedegrens te halen. De 85% andere Belgen krijgen zo meer financiële ademruimte én het levert de staat minstens 2,7 miljard inkomsten op. Die kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om ook de lasten voor de werkgevers te verlagen.

Met deze boodschap zal Groen Asse  zo veel mogelijk mensen  aanspreken.  Daarvoor werd er een quiz ontwikkeld (via www.groen.be/app) en een informatiemagazine (Klik hier om het magazine na te lezen).

Groen Asse vind je  zaterdag om 10u op de markt van Zellik en 's namiddags vanaf 14u zijn we actief in het centrum van Asse.

De uitdeling van de informatiemagazines wordt gedaan op vrijdagochtend aan de stations van Zellik en Asse (tussen 06u40 en 8u30) en op maandagochtend aan het station van Mollem.

In de regio rond Brussel voert Groen gelijktijdig actie te Merchtem, Halle en Tervuren. In heel Vlaanderen voeren meer dan 60 lokale Groen afdelingen actie.

Klik hier om meer te weten te komen over ongelijkheid in België

Ontdek de impact van onze voorstellen met deze 5 voorbeelden:

www.slideshare.net/Groennationaal/de-impact-van-een-rechtvaardig-herverdelingsplan-5-voorbeelden