Groen wil burgerbegroting in Asse in 2018

17 December 2017

Groen wil burgerbegroting in Asse in 2018   Groen stelt op de gemeenteraad van 18 december 2017 voor om vanaf nu jaarlijks een deel van de begroting te laten invullen door burgers. "Een burgerbegroting is een heel sterk instrument om burgers en verenigingen te motiveren om samen met de gemeente aan co-creatie te doen," zegt Edward Van Keer, gemeenteraadslid van Groen in Asse. "Overal waar men dit toepast ontstaat er een heel positieve dynamiek."

In 2018  kunnen hiervoor de budgetten ingezet worden waarvoor tegen de zomer blijkt dat  ze in hetzelfde jaar voor de beoogde posten niet kunnen besteed worden. Vanaf 2019 gebruiken we het systeem  district Antwerpen of Gent of een variant hiervan om onze eigen burgerbegroting te organiseren.

In het district Antwerpen wordt al sinds 2014 jaarlijks 10% van het investeringsbudget (ongeveer 1 miljoen euro) via een "burgerbegroting" aan diverse projecten toegekend. In het voorjaar worden tijdens de "week van de burgerbegroting" door de inwoners telkens de thema's van de burgerbegroting voor dat jaar bepaald. In een tweede stap wordt door de inwoners in een forum bepaald hoeveel budget voor elk thema wordt voorzien. Vervolgens kunnen alle inwoners en verenigingen concrete projecten indienen. De administratie checkt de haalbaarheid van uitvoering van elk voorstel. Tenslotte worden op het burgerbegrotingsfestival de projecten gekozen die het volgende jaar uitgevoerd zullen worden met het burgerbegrotingsbudget.

Zo werd er in 2017 in het district Antwerpen via de burgerbegroting meer groen in straten gecreëerd, meer sociaal contact nagestreefd. Pleinen werden aantrekkelijker aangelegd;er werd extra ingezet op huiswerkbegeleiding op langer thuis wonen, op ondersteuning van het jeugdwerk, fietsvriendelijke inrichting van straten, kunst in het openbaar domein, gemeenschapstuinen, interculturele projecten, beheer en onderhoud sportterreinen en betere voetpaden.

Groen stelde in september 2017 op de gemeenteraad van Asse al voor om aan de inwoners van de Meersstraat een burgerbudget toe te kennen om hun straat her in te richten. Het gemeentebestuur  ging er niet op in

?

Contactpersoon: Edward Van Keer, 0477/47 48 02, [email protected]  

 

Extra informatie: