Groenkrant najaar 2013

18 November 2013

Beste lezer, als je de Groenkrant openslaat, zie je dat ondanks alle negatieve berichten, Groen een optimistische  visie heeft en antwoorden biedt op heel wat maatschappelijke en ecologische problemen.  Zo ondersteunt  Groen Asse  de acties tegen de uitbreiding van de Brusselse Ring en streeft naar  een sociaal woonbeleid. Onder impuls van de gedeputeerde  Luk Robijns heeft ook onze gemeente  het klimaatengagement ondertekend. Groen streeft naar een duurzame samenleving met minder vervuiling en meer welvaart. Heel wat voorstellen  vind je in onderstaande  bijlage (pdf)  van de Groenkrant. Opmerkingen  zijn altijd welkom.