Het klimaatactieplan 2030 van Asse zal sociaal zijn of het zal niet zijn!

13 Juni 2022

Het klimaatactieplan 2030 van Asse zal sociaal zijn of het zal niet zijn!

Tot 11 juni kon iedereen verbetersuggesties voor het klimaatactieplan 2030 van Asse formuleren. Vanuit diverse hoeken werden er suggesties ingediend om het ontwerpplan te verbeteren. Ook Groen diende heel wat verbetersuggesties in en vraagt om een veel ambitieuzer en sociaal rechtvaardiger klimaatactieplan met meer en concretere acties. “Ook Asse moet streven naar -55% broeikasgassen tegen 2030, net zoals de provincie, de federale overheid en de EU. -40% is niet ambitieus genoeg,” zegt Joost Van Haelst, voorzitter van Groen Asse. “Om dat te bereiken moeten we als overheid zorgen dat iedereen mee kan.”

En daar is in het voorliggend ontwerp klimaatactieplan volgens Groen veel te weinig aandacht en ruimte voor.  Een groot deel van de bevolking heeft steeds meer moeite om de eindjes aan mekaar te knopen en zal geen boodschap hebben aan de zoveelste informatiecampagne om te investeren in klimaatvriendelijker wonen en consumeren. Groen vindt dat de overheid veel meer moet doen.

Zo moeten we massaal inzetten op het renoveren van onze gebouwen. Het renovatietempo van onze gebouwen moet met een factor vijf versnellen. Groen vindt dat er naast de bestaande acties, massaal ingezet moet worden op sociale klimaatacties zoals bijvoorbeeld wijkrenovaties en op de creatie van vrijwillige renovatieteams die Assenaren die het financieel moeilijker hebben, helpen om hun woning energiearm te maken. Door een conformiteitsattest te verplichten kan de gemeente verhuurders dwingen om slecht geïsoleerde huurpanden te renoveren, zodat huurders een lagere energiefactuur krijgen. Via een rollend woningfonds kan de gemeente woningen opkopen en opknappen en dan verhuren of in erfpacht geven aan wie het financieel moeilijker heeft. Via het project Papillon kunnen gezinnen in armoede energiezuinige toestellen leasen, met het woonmeterproject kan vocht in woningen aangepakt worden, enz.

Ook onze mobiliteit moet klimaatneutraal worden. Maar niet elke Assenaar kan zich een elektrische auto aanschaffen. Maar een elektrische auto delen is veel haalbaarder. Mechelen steunt particuliere autodeelgroepen die een elektrische deelwagen aankopen met een premie tot 3000 euro. Wie zijn auto weg doet, kan de nummerplaat inruilen voor 250 euro premie voor de aanschaf van deelmobiliteit of fietsmateriaal. De eerste drie jaar bij een particulier autodeelplatform zijn er gratis. Of waarom geen fietsbieb oprichten zoals o.a. in Merchtem en Ternat? En zo kinderen van jongsaf aan het fietsen krijgen. Stuk voor stuk sociale klimaatacties die Groen de afgelopen jaren in Asse ook al voorstelde en die ontbreken in het ontwerp klimaatactieplan van Asse.

En even belangrijk: er moet veel meer hernieuwbare energie in Asse geproduceerd worden tegen 2030. En dat kàn! De nieuwe radars van de luchthaven van Zaventem en de evoluties in de types windmolens en zonnepanelen laten een ambitieuze vervijfvoudiging toe de komende tien jaar. De gemeente kan financieel krachtige Assenaren oproepen om “zonneceldonor” te worden, zodat er zonnepanelen op sociale woningen geplaatst kunnen worden, waarvan de bewoners kunnen profiteren en tegelijk hun energiefactuur zien dalen.

 

Deze en vele andere concrete ontbrekende acties in het ontwerp klimaatactieplan van Asse stelt Groen voor. Bovendien pleit Groen ook voor een veel ambitieuzer klimaatactieplan. De wetenschap geeft aan dat we tegen 2030 naar -65% broeikasgasreductie moeten streven in de westerse landen om de gevolgen van klimaatverandering tot een minimum te beperken. Eigenlijk zou dit dus idealiter het streefdoel moeten zijn voor de uitstoot van broeikasgassen door de gemeentelijke diensten, vindt Groen Asse. Het gemeentebestuur heeft immers een voorbeeldfunctie.

Aangezien zowel de EU, de federale overheid als de provincie -55% globaal nastreven voor de hele gemeenschap, zou volgens Groen de klimaatambitie voor heel Asse ook minstens op -55% moeten liggen. De -40% doelstelling in het ontwerp klimaatactieplan 2030 van Asse is achterhaald. Het is alleen de Vlaamse regering die koppig vasthoudt aan de veel te lage doelstelling van -40%.  Hoe sneller we de uitstoot van broeikasgassen verminderen, hoe minder impact van de klimaatverandering we zullen ondervinden.  Daardoor kunnen we vele droogterampen en overstromingen in de toekomst voorkomen. Onze investeringen nu om klimaatverandering aan te pakken, zullen we in veelvoud in de toekomst terugverdienen. Te weinig investeren zal echter zware economische, sociale én ecologische gevolgen hebben.

Is -55% realistisch? Volgens Edward Van Keer, fractieleider van Groen Asse, wel: “Mits de noodzakelijke sociaal rechtvaardige klimaatacties versneld uit te voeren, kan er heel veel op heel korte termijn worden gerealiseerd. Maar dan moeten we wel als één team samenwerken: politici, ondernemers, burgers, middenveld en onderwijs. Dat lukte voor covid. Dus moet het ook kunnen voor het klimaat.”