Hopmarktproject geeft Asse nieuwe kansen

19 September 2012

Omdat het Hopmarkt-project een ernstige ingreep is in onze gemeente, volgt Groen het op de voet. Net als de Bond Beter Leefmilieu, die ons liet weten dat ze niet tegen dit project gekant is, vroegen we de rest van het gemeentebestuur om de buurtbewoners inspraak te geven zodat voor bepaalde bekommernissen een oplossing gevonden wordt en zodat aanslepende rechtszaken vermeden worden. Zo zal iedereen tevreden zijn met deze verfraaiing van het centrum. Dit heeft er ondertussen al toe geleid dat op vraag van het AHA een nieuw inrichtingsvoorstel gedaan werd door de NV Hopmarkt.  Eén van de twee geplande ziggurats, diegene die aan de Arsenaalstraat zal komen, is gereduceerd in dat voorstel tot twee verdiepingen waar de winkelpanden dan zullen komen. Ook het aantal appartementen is daardoor licht gedaald, waardoor er minder privéparkeerplaatsen nodig zijn en meer openbare parkeerplaatsen kunnen komen. NV Hopmarkt wil dit scenario echter enkel uitvoeren, als ze een heel pak minder geld voor de gronden moet betalen aan het gemeentebestuur. Het is voor Groen aanvaardbaar dat de gemeente daarvoor enige compensatie biedt, maar wat NV Hopmarkt voorstelt is echt te veel gevraagd. Het gemeentebestuur heeft dan ook de opdracht gegeven om de kostprijs van de nieuwe plannen meer in detail te berekenen.------------------------------------------------------------

De nieuwe Hopmarkt kan een3000 m²groot aangenaam plein midden in Asse worden, waar het gezellig vertoeven is. De auto's zullen verdwijnen naar een ondergrondse parkeergarage die plaats zal bieden aan ongeveer 400 wagens. Wel moet de piste voor een in- en uitrit op twee verschillende plaatsen verder onderzocht en afgewogen worden.

Bovendien blijft AHA zitten met de vraag om voldoende parkeerplaatsen te voorzien. Met het huidige aantal is het inderdaad zeer de vraag of er voldoende parkeerplaatsen zullen zijn ter plekke. Groen is geen voorstander van nog meer autoparkeerplaatsen dan al voorzien zijn. Groen is voorstander van een werkelijke modal shift voor korte afstanden naar overwegend fiets- en voetverkeer. Waarom dus niet een aantal parkeerplaatsen uit het huidig voorstel vervangen door bewaakte fietsenstallingen. Op 20 parkeerplaatsen kan men zo'n 200 fietsen kwijt. Zo zijn er wel meer dan genoeg parkeerplaatsen.

Rondom het plein komen gebouwen, met plaats voor een aantal handelspanden en een aantal appartementen. Een deel van de appartementen zal worden verhuurd als sociale huisvesting en een aantal verkocht aan sociale voorwaarden. Het grootste deel zal verkocht worden aan gewone marktprijzen, wat aan jonge Assenaren de mogelijkheid moet bieden om in de eigen streek te blijven wonen.

Groen vindt het goed dat het plein in het hart van onze gemeente afgewerkt en aan de bewoners gegeven wordt. Er is zelfs een bonus: doordat men kiest om te bouwen in het centrum blijft de open ruimte in het buitengebied bewaard. Bovendien zal de bouwhoogte nauwelijks hoger zijn dan wat nu al geldt in het centrum. Groen begrijpt dat de bewoners van de aanpalende straten ongerust zijn over de inkijk in hun woning en tuin, en heeft er dan ook tijdens de vele projectvergaderingen op aangedrongen om de privacy te respecteren. De bouwhoogte is inmiddels verlaagd.

De bestaande winkeliers en café-uitbaters vrezen concurrentie, onder meer van de grote winkelketens. Op een discount na, zullen die er geen ruimte vinden. Het is immers de bedoeling om vooral speciaalzaken aan te trekken en kleinhandel die momenteel ondervertegenwoordigd of zelfs afwezig is in Asse centrum. Het zal bovendien een aangename  plek worden die gezelligheid zal afstralen op de hele omgeving. Dit zal meer klanten lokken, en die zullen zeker ook een kijkje gaan nemen in de bestaande winkels. Iedereen zal er dus wel bij varen.

Kijk ook naar alle samenvattende antwoorden die Groen Asse gaf bij de andere voorstellen van Assenaren of naar alle uitgebreide antwoorden.