Jouw zorg. Onze zorg!

27 November 2016

Jouw zorg. Onze zorg!

De Groen afdelingen van Affligem, Asse, Merchtem en Opwijk organiseerden samen een boeiende informatie-avond rond 'zorg'. Vlaams Parlementslid Elke Van den Brandt

besprak eerst de 'Stand van het Land' wat zorg betreft : gedreven mensen die moeten werken met steeds minder middelen, wat zich vertaalt in groeiende wachtlijsten voor fysische en mentale hulp.

Daarna overliep Elke de 4 pijlers van de Groene visie op zorg :  

  • Zorg voor iedereen : Groen wil 1,2 miljard Euro extra investeren om wachtlijsten weg te werken
  • Zorg voor elkaar : mantelzorgers, vrijwilligers verdienen een Groene pluim.
  • Zorg op maat : ruimte voor creatief maatwerk opdat zorgbehoevenden zo lang en gemakkelijk mogelijk kunnen deelnemen aan het gewone leven
  • Zorg in de buurt : lokale dienstencentra zorgen voor rechtstreeks contact

 

In het tweede deel van de avond brachten vier (z)organisaties uit onze streek hun inspirerend verhaal :

  • De Wereld van Indra uit Opwijk zorgt voor een time-out voor een 30-tal jongeren van 6 tot 18 jaar die het omwille van sociale of gedragsproblemen moeilijk hebben in hun schoolloopbaan.
  • Magn-Aid (Tonuso) uit Asse biedt hulp aan gezinnen met opvoedingsproblemen en toekomstkansen aan jongeren
  • Thuislozenboerderij Kodiel uit Peizegem haalt thuislozen uit hun sociaal isolement door samen dieren te verzorgen, brood te bakken, met de woonwagen rond te trekken, ?
  • Levedale uit Merchtem/Meise/Grimbergen is een woon- en dienstverleningscentrum voor volwassenen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking.

 

Gemeenschappelijke thema's in de 4 verhalen zijn de gedrevenheid van de zorgverleners, maar ook de precaire financiële situatie (onvoldoende structurele financiering), de steeds strengere administratieve eisen vanuit de overheid en de vrees voor een 'sectorale burn-out'.

Elke noteerde de verzuchtingen en wensen en neemt ze mee naar de bevoegde commissie.