Kleine overlast aanpakken

01 Oktober 2012

Op "De Vragende Partij werd als 10e voorstel voorgesteld: "ik stel voor dat 'eindelijk' werk gemaakt wordt van toezicht op kleine storende overlast zoals hondenpoep op straat, zwerfvuil, naleving openings- en sluitingsuur van nachtwinkels....." De gemeente neemt al vele maatregelen tegen hondenpoep op straat, zwerfvuil,? Waar er toch nog problemen zijn, moeten deze maatregelen volgens Groen geëvalueerd en bijgestuurd worden. GAS-boetes (GAS: Gemeentelijke Administratieve Sancties) kunnen helpen, maar dienen regelmatig geëvalueerd te worden. Te eenzijdig hierop inzetten, kan de problemen niet altijd oplossen.

Uitbaters van nachtwinkels zijn zelf niet gelukkig met overlast aan hun zaak. Daar waar nachtwinkels echter een bron van overlast en nachtlawaai zijn, moet er volgens Groen opgetreden worden, net als er opgetreden wordt tegen cafés die teveel nachtlawaai veroorzaken.

Het geluid van rondhangende jongeren en spelende kinderen hoort volgens Groen niet thuis in de categorie "overlast". Mogelijke klachten of conflicten worden niet bestraft met GAS-boetes maar wel door overleg, bemiddeling en ruimtelijke ingrepen. Ruimtelijke ingrepen mogen zich niet beperken tot het inrichten van jeugdinfrastructuur op enkele plaatsen. Er moet ook in elke woonkern plaats gecreëerd en ingericht worden voor jongeren. In elke woonkern moet er plaats zijn voor elke leeftijdsgroep. En de woonkernen moeten zo ingericht worden dat mensen graag buiten komen in de eigen wijk en er met plezier een babbeltje met elkaar gaan maken.

 

Kijk ook naar alle samenvattende antwoorden die Groen Asse gaf bij de andere voorstellen van Assenaren of naar alle uitgebreide antwoorden.