Laatste maand voor regularisatie vreemdelingen

18 November 2009

Op 19 juli 2009 legde de federale regering nieuwe criteria vast waaraan vreemdelingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor regularisatie. De aanvraag moet ingediend worden tussen 15 september en 15 december 2009 op de dienst Vreemdelingenzaken van de gemeente. Vreemdelingen kunnen in aanmerking komen voor regularisatie omwille van een langdurige asielprocedure of omwille van een prangende humanitaire situatie. In het eerste geval gaat het om mensen die hier reeds meer dan 3, 4 of 5 jaar verblijven. Velen van hen hebben kinderen op school en spreken onze taal. De tweede groep mensen zijn zij waarvoor een uitwijzing in strijd zou zijn met internationale mensenrechtenverdragen, in het bijzonder het Internationaal Kinderrechtenverdrag en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Dank zij de regularisatie kunnen beide categorie├źn een verblijfsvergunning bekomen. Vaak werken zij hier ook al geruime tijd maar dan wel in de illegaliteit. Dank zij een wettige verblijfsvergunning kunnen zij ook legaal aan de slag.

Zal Asse overrompeld worden? Neen, zeker niet! Het gaat enkel om mensen die al een jarenlang verblijf kunnen aantonen of die kunnen bewijzen dat ze gevaar lopen als ze naar hun land teruggaan. Dus niet alle asielzoekers van overal in de wereld zullen naar Asse stromen.

Bij de vorige regularisatie in 1999 werden in Groot-Asse een beperkt aantal vreemdelingen ingeschreven op een bevolking van bijna 30.000!

Dit is natuurlijk een goede zaak voor de vreemdeling zelf. Hij zal zich eindelijk met gerust gemoed kunnen vestigen en integreren in onze samenleving. Het is dus ook een goede zaak voor onze gemeenschap: hoe minder mensen op een of andere manier uit de boot vallen, hoe veiliger, hoewel met de regularisatie uiteraard niet alle samenlevingsproblemen van de baan zullen zijn.

Ben je zelf vreemdeling en kom je in aanmerking, aarzel niet om de aanvraag in te dienen. Ken je in je buurt iemand die misschien wel in aanmerking komt, spreek hem/haar erover aan.

Bij de Dienst Burgerzaken (loket vreemdelingenzaken) kan u terecht voor
? meer algemene informatie omtrent deze regularisatieprocedure
? standaardformulieren om een regularisatieaanvraag in te dienen of te vervolledigen.