Leerlingeninstroom uit Brussel bij de wortel aanpakken

29 Augustus 2012

De komende vijf weken wordt aan alle politieke partijen op maandag en woensdag een standpunt of voorstel van een lokale inwoner voorgelegd door de VRT redactie. Het eerste standpunt voor Asse is: " ik stel voor dat er dringend werk gemaakt van de het onderwijbeleid. Bij inschrijving van mijn kinderen in 6 scholen in de omgeving van mijn woonplaats is er geen plaats voor alle twee tesamen. Erg:("

Hieronder het standpunt van Groen hierover.

Dit is een bovengemeentelijk uitdaging die best op een hoger niveau wordt aangepakt. Door het capaciteitstekort in Brussel en de goede faam van het Nederlandstalig onderwijs, is er de laatste jaren een merkelijk grotere instroom van leerlingen vanuit de hoofdstad naar o.a. de Assese scholen. Maar ook in alle andere Randgemeenten doet dit fenomeen zich voor. De gemeentescholen kunnen net als de andere scholen afspraken maken i.v.m. het inschrijvingsbeleid maar dit uiteraard binnen de wettelijke grenzen. Het voorrang geven aan inwoners uit de eigen gemeente valt daar al zeker buiten. De gemeente kan wel streven naar een uitbreiding van haar infrastructuur op basis van demografische gegevens.

Groen is voorstander om deze uitdaging eerst bovengemeentelijk te bespreken met het Brussels Gewest, de Brusselse gemeenten en de Randgemeenten. Op basis van een grondige analyse en via een constructieve dialoog moeten er zo snel mogelijk afspraken gemaakt worden over waar scholencapaciteit dient uitgebreid te worden opdat alle leerlingen de komende jaren in een school in hun buurt terecht kunnen. Enkel dan kan de uitdaging van instromende leerlingen vanuit de hoofdstad richting Randgemeenten op een sociaal en financieel aanvaardbare manier aangepakt worden.

Bij Groen Asse willen Jan De Leeuw (leraar) en Francis Van Rompaey (schooldirecteur) deze uitdaging aangaan.

 

Kijk ook naar alle samenvattende antwoorden die Groen Asse gaf bij de andere voorstellen van Assenaren of naar alle uitgebreide antwoorden.