Lokale groene economie

Een duurzame en bedrijvige economie op maat van Asse

Kernversterking als motor van een duurzame lokale economie

Kernversterking is niet enkel de basis voor een klimaatvriendelijke gemeente. Ze zorgt ook voor een versterking van de lokale economie en handel. Via een nieuw gemeentelijk beleidsplan Ruimtebakenen we duidelijk de woonkernen en bedrijvige kernen af.

 • Voor Asse centrum en Zellik centrum kiezen we voor een 'slimme krimp en groei' op basis van afgebakende kansrijke en kansarme handelsgebieden.
 • In Krokegem, Asse Terheide, Mollem, Walfergem, Tenberg en Relegem zetten we in op functioneel winkelen, dat wil zeggen praktische dagelijkse inkopen op 10 minuten van de woonplaats.
 • In Asbeek, Bekkerzeel en Kobbegem zijn de uitdagingen voor winkeliers nog groter. Daar willen we bijvoorbeeld inzetten op het DORV-concept, waar dorpswinkel, sociale ruimte en gemeentelijk loket één zijn.
 • Een economische kern is meer dan alleen handel, ook diensten en vrije beroepen horen daar thuis. We zetten in op het verweven van panden met verschillende functies en maken ze zichtbaar.
 • Bereikbaarheid kan duurzaam. De mythe dat de dominantie van auto's nodig is voor de detailhandel gaat niet op. Meer voorstellen vind je in het hoofdstuk ‘Veilig, duurzaam en gezond onderweg’.
 • We maken de aanwezigheid van ondernemingen in de kern zichtbaar en karakteristiek door in te zetten op branding, beleving en evenementen.
 • We kiezen voor een stopzetting van de bouw van baanwinkels, shoppingcentra en handelszaken in de periferie.
 • We stimuleren de detailhandel met slimme premies voor kernversterking binnen afgebakende kernen.
 • We gaan creatief om met functies van leegstaande winkels en panden, door bijvoorbeeld:
 • Panden open te stellen als pop-up of co-working ruimte voor starters, zelfstandige en thuiswerkers.
  • Het beleidsmatig eenvoudig te maken om er een (tijdelijke) sociale/gemeenschappelijke functie aan te geven.
  • Eigenaars te stimuleren hun vitrine ter beschikking stellen van kunstenaars of met een (historische) foto af te plakken.

Lokaal ondernemerschap als basis voor een bedrijvige lokale economie

Lokaal verankerde ondernemingen en KMO’s kunnen zorgen voor duurzame werkgelegenheid. Ze spelen een belangrijke rol in de lokale samenleving. We ondersteunen lokale ondernemingen door onderlinge uitwisseling te bevorderen en door hen met omwonenden en verenigingen in contact te brengen. Toerisme ondersteunen zorgt voor de versterking van de streekidentiteit en van de lokale economie.

 • Op het gemeentelijk ondernemersloket kunnen ondernemers terecht met al hun vragen.
 • We gebruiken de Assesse advies- en participatieraad lokale economie om te luisteren naar de noden en doelgericht te ondersteunen.
 • We slaan bruggen met andere beleidsdomeinen zoals cultuur, toerisme, sport. We betrekken bijvoorbeeld de handel als er een nieuwe gemeentelijke tentoonstelling loopt door er naar te verwijzen in de etalages.
 • We organiseren laagdrempelige ontmoetingsdagen, evenementen, beurzen, enz. om lokale ondernemers samen te brengen en lokaal ondernemerschap te promoten.
 • Ondernemers met een migratieachtergrond moeten vaak extra barrières overwinnen. We maken hen via het gemeentelijk ondernemersloket wegwijs in wetgeving, bedrijfsbeheer en contactpersonen.
 • We verminderen via digitalisering en begeleiding de administratieve lasten van alle lokale ondernemingen. We stellen digitale gegevens en databases open zodat allerlei toepassingen ontwikkeld kunnen worden.
 • We herwaarderen markten (buurt-, rommel- , ambachts- en boerenmarkten). We promoten en ondersteunen markten en maken centrale locaties beschikbaar.
 • We bieden vestigingspremies aan startende buurtwinkels in wegkwijnende winkelstraten en kleine woonkernen.
 • We beschouwen uitbaters van nacht- en belwinkels als ondernemers die een economische meerwaarde bieden en zelfs een ongebruikt potentieel hebben als buurtwinkels. We kiezen niet voor een eenzijdig negatief en repressief beleid dat deze ondernemers wil reduceren tot 'imagoverlagende winkels'.
  • We informeren, communiceren regels, geven advies en overleggen samen met de uitbaters hoe de leefbaarheid en het imago kunnen verbeteren.
  • We betrekken hen bij de Assesse advies- en participatieraad lokale economie.
  • We pakken winkels die regels overtreden kordaat aan. We voeren tegelijk een omkaderend en preventief beleid.
  • De hoogte van belastingen (openingstaks en jaarlijkse belasting) en de vestigingsregels moeten gelijkaardig zijn met andere ondernemingen.
 • Lokale maakbedrijven bieden een enorm economisch en duurzaam potentieel. We zorgen voor vertegenwoordiging in de Assesse advies- en participatieraad lokale economie en ondersteunen hun waar mogelijk.
 • We versterken het lokaal toerisme en de horeca
  • We stimuleren het hoeve- en ambachtstoerisme.
  • We leggen de focus op ecotoerisme. Dit is toerisme dat vooral positief is voor de lokale bevolking, de plaatselijke handelaars en het milieu. We maken ‘De Groene Sleutel’ bekend bij de bevolking. Dit is het internationale keurmerk voor duurzame vakantieverblijven en -parken.
  • We zetten in op dagjestoerisme in eigen streek. We pakken uit met kwalitatieve bezienswaardigheden en een uitgebreid ontspanningsaanbod. We werken met lokale gidsen, we beschermen erfgoed, we stellen trage wegen open, we leggen nieuwe fiets-, ruiter- en wandelpaden aan of gebruiken daarvoor landbouwwegen.
 • We promoten de lokale handelaars en de nabije economie bijvoorbeeld door deelname aan de ‘Zo Dichtblij’ campagne van Bond Beter Leefmilieu. De consument wordt zo gestimuleerd om op een duurzame manier inkopen te doen
 • We promoten korte keten landbouw (zie thema landbouw').
 • We ondersteunen lokale ondernemers in het energiezuinig maken van hun ondernemingen. We organiseren gratis energie-audits, groepsaankopen en geven aanbevelingen.
 • We sensibiliseren ondernemingen tot een verantwoordelijk afvalbeleid via infobrochures met handige tips of persoonlijke audits (zie ook het hoofdstuk 'Afval').
 • We zetten een lokaal alternatief muntsysteem op. Een lokaal alternatief muntsysteem stimuleert de lokale handel want het houdt de geldbestedingen binnen de eigen economie. Bovendien kunnen diensten die normaal gezien economisch niet gewaardeerd worden, worden beloond met de lokale munt, zoals vrijwilligerswerk.