Meer betaalbare huurwoningen voor steuntrekkers in Asse?

25 Oktober 2013

Meer betaalbare huurwoningen voor steuntrekkers in Asse?

Uit de vele dossiers die behandeld worden door het OCMW blijkt dat de huurprijzen een grote, wellicht de grootste, kost zijn voor de mensen die recht hebben op leefloon. Groen stelt een meer intense samenwerking voor tussen het OCMW van Asse en het Sociaalverhuurkantoor (SVK) Webra om meer kandidaat-verhuurders aan te trekken.  De mensen die een beroep doen op het OCMW voor het vinden van het woonst zijn aangewezen op de huurmarkt. Een deel van hen kan terecht bij Providentia. Zij hebben geluk want de huren zijn er afhankelijk van het inkomen. Maar het aanbod is veel te klein en zal nog lange tijd onvoldoende blijven.

 

Rest de private huurmarkt. Cijfers tonen aan dat de gemiddelde huurprijzen in het westelijk deel van de provincie Vlaams-Brabant bij de hoogste van België zijn. Daardoor zijn de steuntrekkers van het OCMW verplicht veel meer dan het algemeen aanvaarde 'derde deel' van hun inkomen te spenderen aan wonen.

 

Het Sociaalverhuurkantoor (SVK) Webra kan hier echter soelaas brengen. Cecile Sillis, OCMW-raadslid voor Groen te Asse zegt: "De samenwerking tussen het OCMW-Asse en Webra verloopt zeer goed; getuige de wachtlijst van ruim 1000 kandidaat-huurders. En dat moet zeker zo blijven. Maar het is absoluut noodzakelijk dat Webra ook over voldoende kandidaat-verhuurders beschikt. En dat is niet zo. Momenteel zijn er slechts een 30-tal woongelegenheden ter beschikking. Er zijn dus initiatieven nodig om dit aanbod te verhogen."

 

Het Groen OCMW raadslid stelde dan ook voor, op de OCMW raadszitting van 23 oktober, om hierover van gedachten te wisselen met de verantwoordelijke van Webra aan de hand van goede voorbeelden uit andere gemeenten. Zo zijn er gemeenten die verhuurders via hun gemeentelijke infokanalen informeren over de voordelen van verhuur via een sociaalverhuurkantoor. Soms wordt dit ook aangevuld door gemeentelijke steun voor de huurders of een premie voor de verhuurder.               

Het voorstel werd unaniem aanvaard.

Cecile Sillis,

OCMW-raadslid voor Groen