Mobiliteitsplan Asse kan beter

10 April 2013

Mobiliteitsplan Asse kan beter

Onlangs werd het ontwerp van de verdieping van het bestaande mobiliteitsplan van Asse voorgesteld op het gemeentehuis te Asse. "Terwijl we steeds vaker vast staan in files in en rond Asse, moedigt dit ontwerpplan autovervoer nog meer aan. ." zegt Edward Van Keer. Zo zou er voor Groen in de eerste plaats ingezet moeten worden op maatregelen die thuiswerk stimuleren, lokale buurtwinkels in de verschillende woonwijken aanmoedigen, kortom oplossingen die het aantal verplaatsingen met de auto beperken. Groen pleit ook voor fietspools voor scholieren, toegankelijkere fiets- en voetpaden, carpoolen en beter openbaar vervoer. Daarnaast zal ook een tonnenmaatbeperking en verbieden van laden en lossen tijdens de spitsuren de veiligheid verhogen in de wooncentra.

Groen noemt het ontwerp van het vernieuwde mobiliteitsplan een autoplan.Net in het stimuleren van alternatieven zit de oplossing

"Goed in het ontwerpplan zijn de voorstellen om sluipverkeer te ontmoedigen." zegt Edward Van Keer. "Voor de Bergestraat ? Potaarde en omringende straten en voor Asbeek, Mollem en Relegem moeten wel nog extra maatregelen opgenomen worden die het sluipverkeer bannen, want dit gebeurt in dit plan onvoldoende."

Het ontwerpplan stelt ook grote zoekzones voor meer autoparkeerplaatsen voor, terwijl slechts hier en daar enkele parkeerplaatsen sneuvelen. "Meer autoparking is nefast voor de leefbaarheid. Je trekt hierdoor meer autoverkeer aan en bovendien offer je heel wat publieke ruimte op, die je ook zou kunnen inrichten tot gezellige pleintjes of fietspaden. Bovendien stimuleer je de overstap naar meer fietsen of het gebruiken van openbaar vervoer op deze manier niet.", vindt Edward Van Keer. "Een goed parkeerbeleid zou op termijn moeten leiden tot minder parkeerplaatsen voor auto's en meer parkeerplaatsen voor fietsen."

De ontwerptekst suggereert dat een verbreding van de Brusselse ring de mobiliteitsproblemen in Zellik zou kunnen oplossen. Groen heeft de kosten en baten laten berekenen over deze uitbreiding door een studiebureau. "De nieuwe rijstroken zullen extra auto's aanzuigen waardoor het fileprobleem zich zal verplaatsen van op de ring naar de op ?en afritten en de toekomende steenwegen. Rekeningrijden invoeren, fietssnelwegen aanleggen en investeren in het openbaar vervoer kunnen samen de mobiliteitsproblemen in en rond Brussel wel verhelpen." stelt Van Keer.

"Wat betreft de ring rond Asse wegen bij de 2 huidige concepten de voordelen niet op tegen de nadelen," zegt Edward Van Keer. "Door het werken met een sleuf ter hoogte van Kalkoven zal het lawaai en fijn stof gewoon naar andere wijken verplaatst worden. Op heel wat plaatsen zullen voor fietsers gevaarlijke situaties gecreëerd worden. De huidige twee concepten van de ring fase 2 en 3 zijn dan ook onaanvaardbaar voor Groen. Bovendien kunnen dergelijke dure infrastructuurmaatregelen ook enkel het sluitstuk zijn en niet het beginpunt om de mobiliteitsproblemen in Asse op te lossen. In de eerste plaats moet ingezet worden op maatregelen om het autoverkeer te verminderen."

 

Ring TV zond hierover uit op 12 april 2013: http://www.ringtv.be/videos/mobiliteitsplan-asse-krijgt-een-onvoldoende-van-groen.