Nationale actie GROEN: flyers die aantonen dat het beleid anders kan

22 Maart 2015

Nationale actie GROEN:  flyers die aantonen dat het beleid anders kan

Groen deelde dinsdagochtend 21 oktober 2014 40.000 flyers uit in Vlaanderen en Brussel. Ook aan het station van Asse werden flyers uitgedeeld. Groen-gemeenteraadslid Edward Van Keer: "Vandaag zijn Assenaren drie keer de dupe. Naast het gemeentelijk beleid in Asse, zal nu ook het beleid van de nieuwe Vlaamse en federale regeringen drastisch ingrijpen in het dagelijkse leven. Groen geeft niet alleen kritiek maar toont aan dat het beleid anders kan. Keuzes die de welvaart eerlijker verdelen en die ons leven aangenamer maken, met minder vervuiling en minder gezondheidsproblemen."  De besparingen van de Vlaamse en federale regeringen zullen de mensen elke dag voelen. Groen voorzitter Wouter Van Besien: "Een indexsprong voor 95% van de mensen, een loonstop, inschrijvingsgeld voor studenten fors duurder, duurdere tickets en minder aanbod in openbaar vervoer, wie deeltijds werkt verliest 23% loon, enzovoort.  Op hetzelfde moment blijft een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens uit en blijft de geldverslindende notionele interestaftrek voor multinationals gewoon bestaan." "Ook te Asse is het beleid in hetzelfde bedje ziek," zegt Edward Van Keer, "voor heel wat gemeentelijke diensten moeten burgers sinds 2013  fiks meer betalen. Voor heel wat zaken gebeurt dit bijna ongemerkt, maar soms komt er, zoals in het onderwijsdossier, gelukkig toch felle reactie van de burgers." Op vlak van milieu worden stappen terug in de tijd gezet op Vlaams en federaal niveau. Van Besien: "De problemen van deze eeuw, zoals luchtvervuiling, worden niet aangepakt. Vandaag lijden 1 miljoen mensen aan astma, waarvan 200.000 kinderen. De maatregelen van de Vlaamse en federale regering  zullen nefaste gevolgen hebben voor onze levenskwaliteit. België wordt een land met meer ongelijkheid en meer gezondheidsproblemen." Van Keer: "Asse en vele andere Vlaams-Brabantse gemeenten ondertekenden in juni 2014 het burgemeesterconvenant. Daarmee geven ze aan dat ze tegen 2020 20% CO2 minder willen uitstoten op hun grondgebied. Gezien alle burgers en bedrijven hier moeten aan meewerken, hopen we dat Asse via een participatieve aanpak deze doelstelling zal proberen realiseren. Anders dreigt het bij mooie voornemens te blijven."

De actie kan je online op Facebook en Twitter volgen met de hashtag  #hetkananders.