Natuurinspectie verbiedt Asse om zonder vergunning tot op de grond bomen te "snoeien"

31 Juli 2012

De klacht van Groen Asse tegen de kapping van de bomen op de voetbalsite Waalborre heeft effect! Zoals we al eerder berichten, heeft onze klacht bij de lokale politie over de kapping van bomen op de voetbalsite Waalborre de grootschalige kapping niet kunnen tegenhouden. Op de vraag van de politie om informatie antwoordde de bevoegde schepen dat er enkel gesnoeid werd en absoluut niet gekapt. De Natuurinspectie heeft evenmin de bomen kunnen redden. Maar op hun uitdrukkelijk bevel moet de gemeente een regularisatiedossier indienen, en wel vóór 15 augustus. En de gekapte bomen die niet meer uitschieten moeten gecompenseerd worden door nieuwe aanplantingen ter plekke of elders.De klacht van Groen-Asse was dus terecht. En gelukkig werd er gevolg aan gegeven. Maar Groen-Asse vindt dat deze handelswijze ? eerst kappen en dan regulariseren! - niet getuigt van een  zorgvuldig handelende overheid. Voor ons heeft een bestuur een voorbeeldfunctie. Met Groen in het college van burgemeester en schepenen van Asse zou zoiets niet gebeuren.