Nieuwjaarsreceptie Groen Asse - 25 januari 2013

20 Februari 2013

Nieuwjaarsreceptie Groen Asse - 25 januari 2013

Op vrijdag 25 januari 2012 ging voor de eerste maal in vele jaren weer een nieuwjaarsreceptie van Groen Asse door.Een dertigtal mensen trotseerden de kou en werden voor hun moeite beloond met heerlijke vegetarische hapjes bereid door diverse Groen leden en drankjes. De voorzitster van Groen te Asse, Julie Piessevaux, gaf in haar nieuwjaarstoespraak aan dat voor Groen Asse 2012 een kanteljaar was. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werden vele nieuwe enthousiaste mensen aangetrokken. Onder andere Edward Van Keer, die, zo verwoordde Julie het, "als een Messias neerdaalde" en het lijsttrekkerschap en het leiden van de verkiezingscampagne op zich nam. En dit enthousiasme werkte aanstekelijk,vele successen werden geboekt.-         Zo werd het Groenbestuur van Asse eind 2012 van enkele leden plotsklaps tot 13 uitgebreid. En het Groenbestuur neemt zich voor om ook in de komende jaren veel te realiseren. De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 start nu!

-         Vanaf 2 januari 2013 zetelt Edward Van Keer voor Groen in de gemeenteraad.

-         Voor de eerste maal zetelt Groen ook in het OCMW. Cecile Sillis zal tot eind 2015 in de OCMW-raad zetelen en anderhalf jaar in het Bijzonder Sociaal Comité.

Cecile Sillis, ondervoorzitster van Groen te Asse, bedankte vervolgens Francis Van Rompaey voor de 17 jaar en 3 maanden dat hij Groen in de gemeenteraad van Asse vertegenwoordigde. Ze overliep de voorstellen die hij deed vanuit de oppositie en die (meestal jaren later) door de meerderheid uiteindelijk werden uitgevoerd.

Edward Van Keer bedankte, als campagneleider van de voorbije verkiezingen, nog eens allen die tijdens de campagne van ver of dichtbij hadden geholpen. Hij kondigde aan dat de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 nu gestart is.