Notstraat geen speelstraat

20 Maart 2015

Notstraat geen speelstraat

Dit jaar werd de aanvraag van de Notstraat om tijdens de schoolvakanties speelstraat te zijn door het college afgekeurd. De verkeersdienst van de politie vreesde dat deze aanvraag bedoeld was om sluipverkeer te weren. Groen gemeenteraadslid Edward Van Keer deed twee suggesties om toch de Notstraat als speelstraat te kunnen inrichten, maar ving bot. Navraag van Van Keer bij de initiatiefnemer leerde dat de aanvraag niet bedoeld was om sluipverkeer te weren. In de schoolvakanties is er geen sluipverkeer, zeker niet tussen 9u en 20u, de standaarduren om een straat tot speelstraat om te vormen. In de Notstraat is tijdens het schooljaar vooral tijdens de ochtend sluipverkeer. De eerste suggestie van Van Keer was dan ook om de uren van de speelstraat in de Notstraat te beperken tot de uren tussen 10u en 20u. In het verleden werd al voorgesteld om het stuk van Heilsborre tussen Putberg en Notstraat enkelrichting te maken, zodat sluipverkeer 's ochtends vanuit de Notstraat richting Putberg en Asse centrum onmogelijk zou worden. Volgens Fred Scrayen van de politie werd dit door de meeste inwoners van de Putberg gesteund, maar in de Notstraat was een meerderheid tegen de invoering van deze maatregel. De maatregel is ook in het voorontwerp van de verdieping van het gemeentelijk mobiliteitsplan van Asse vermeld. Van Keer stelde als tweede suggestie voor om deze maatregel tijdens een proefperiode te testen. Tijdens de proefperiode zou de Notstraat dan veiliger zijn en als speelstraat ingericht kunnen worden.

Yoeri Vastersavondts, schepen van mobiliteit antwoordde dat het college principieel van doorlopende straten geen speelstraten wenst te maken. Hij antwoordde ook dat hij de invoering van de maatregel tot eenrichtingstraat pas na de goedkeuring van de verdieping van het gemeentelijk mobiliteitsplan gepast vindt. "Het is vreemd dat schepen Vastersavondts wel mobiliteitsmaatregelen wenst te nemen in de Kelestraat, te Sleewagen, de Pastinakenstraat, de Vliegwezenlaan, enz, die allen niet expliciet in het huidig mobiliteitsplan staan vermeld, maar niet in de Notstraat, als de opportuniteit zich daarvoor aandient." merkte Van Keer na de gemeenteraad (dd. 28/04/14) op.