Projectbegeleiding autodelen

13 Januari 2022

Projectbegeleiding autodelen

Groen gemeenteraadslid Edward Van Keer stelde op de gemeenteraad van 21 december 2021 voor dat de gemeente Asse gebruik zou maken van de voordelige projectbegeleiding van Autodelen.net om autodelen in Asse te stimuleren. Burgemeester Van Elsen antwoordde dat de gemeente momenteel al bekijkt of ze Cambiodeelwagens naar Asse kan halen via het raamcontract van Haviland en dat ze over particulier autodelen een communicatie voorbereid, twee voorstellen die Van Keer al in september 2021 deed. Van Elsen vraagt zich af of de voorgestelde projectbegeleiding hiermee niet teveel overlapt. Edward is van mening dat dit aanvullend zal werken.

Autodelen heeft vele voordelen. Voor vele mensen is autodelen vaak goedkoper dan de aanschaf en het onderhoud van een eigen grote wagen. Wanneer het kan, kan je immers een kleine wagen lenen. Enkel voor gezinsuitstappen of grote boodschappen moet je een grote wagen lenen. Aangezien meerdere gezinnen één deelauto samen kunnen gebruiken, verlaagt het ook de parkeerdruk. En autodelers nemen vaker het openbaar vervoer of de fiets.

Autodelen wordt jaar na jaar populairder. Vooral in grote steden is het succesvol. Tussen 2017 en 2019 steeg het aantal autodelers in Vlaanderen met 250% (van 28.000 naar 70.000). In Brussel is er een stijging van zelfs 350%! In vele gemeenten is autodelen echter nog weinig of niet ingeburgerd. In Asse zijn er enkele gezinnen die aan particulier autodelen doen. Maar in Asse zijn nog geen autodeelbedrijven actief. Er is in Asse dus nog veel werk aan de winkel!

Daarom stelde raadslid Van Keer al vorige legislatuur (2013-2018) diverse malen voor om vanuit het gemeentebestuur autodelen te promoten. Eerst werd dit afgewimpeld, daarna werd beloofd dat de gemeente een leasingwagen zou aanschaffen die buiten de diensturen voor autodelen ter beschikking gesteld zou worden. Maar uiteindelijk werd er niets effectief gerealiseerd.

En ook deze legislatuur is het al de derde maal dat Edward een concreet voorstel inzake autodelen op de gemeenteraad agendeert.

Zijn eerste voorstel dateert van april 2019. Hij stelde voor om een autodeelactieplan of – nog ruimer gaand – een actieplan voor gedeelde mobiliteit op te laten stellen door Autodelen.net. Met dit actieplan zou de gemeente dan daarna planmatig autodelen en andere vormen van gedeelde mobiliteit in Asse kunnen stimuleren.

Op de gemeenteraad van september 2021 legde Edward diverse heel concrete voorstellen voor: op korte termijn communiceren over particulier autodelen en hoe burgers daar zelf mee aan de slag kunnen; intekenen op het raamcontract van Haviland om Cambiodeelwagens naar Asse te halen; en financieel en/of fysieke stimulerende maatregelen nemen om autodelen te stimuleren zoals bv. aanbieden van gratis standplaatsen voor autodeelwagens, gratis bewonerskaart, 3 jaar gratis abonnement op Cozycar.be en/of een premie voor de aanschaf van elektrische deelwagens. Een communicatie over particulier autodelen zag burgemeester Van Elsen wel zitten. Cambiodeelwagens laat hij door de mobiliteitsdienst onderzoeken.

Op de gemeenteraad van december 2021 stelde Edward Van Keer voor dat de gemeente gebruik zou maken van het aanbod van de provincie Vlaams-Brabant. Ook de provincie Vlaams-Brabant wil dat haar gemeenten autodelen stimuleren. De afgelopen jaren konden al enkele gemeenten gebruikmaken van gratis projectbegeleiding mits ze een aantal voorwaarden naleefden. Nu biedt de provincie aan de eerste 8 intekenende gemeenten een voordelige projectbegeleiding autodelen aan zonder bijkomende voorwaarden. De begeleiding bestaat uit 4 luiken:

  • Opmaak van een actieplan gedeeld vervoer
  • Basis communicatieplan met minimaal te nemen communicatieacties
  • Advies duurzaam gemeentelijk wagenpark
  • Handvatten voor het berekenen van de impact van het actieplan

Burgemeester Van Elsen meldde dat de gemeente zich naar aanleiding van dit agendapunt al bij de provincie probeerde te informeren, maar de betrokken ambtenaar nog niet kon spreken. Hij vraagt zich af of deze trajectbegeleiding niet teveel zal overlappen met het voornemen om Cambiodeelwagens naar Asse te halen. Edward antwoordde dat dit niet zal overlappen, maar net aanvullend zal werken. Er zijn immers heel veel vormen van autodelen, waarvan Cambiowagens er slechts één zijn. Terwijl Cambio werkt met vaste standplaatsen voor haar deelwagens, zijn er ook andere autodeelbedrijven die zonder vaste standplaatsen werken. Er zijn ook diverse formules van particulier autodelen. En ook bedrijven kunnen buiten hun diensturen hun bedrijfswagens aanbieden als deelwagens.

Ook raadslid Vastersavondts (Anders) steunt het voorstel. Aanvullend gaf hij aan dat hij ook ideeën aan het uitwerken is om Assese bedrijven te stimuleren om hun bedrijfswagens als deelwagens aan te bieden.