Recht op maatschappelijke integratie is meer dan een leefloon alleen...

20 Maart 2015

  Geld is belangrijk om te overleven, maar om zich goed te voelen heeft een mens ook nood aan warme, menselijke contacten. Via de sociale dienst helpt het OCMW steuntrekkers bij de zoektocht naar werk, stuurt het anderstaligen naar Nederlandse taallessen en sluit het een verplicht contract af met studenten. De wet laat toe om ook een contract voor maatschappelijke integratie af te sluiten met ouderen dan 25 en wel op vrijwillige basis. Maar dit heeft het OCMW van Asse tot nog toe niet gedaan. Als je mensen op vrijwillige basis wil aanzetten tot een dienst aan de gemeenschap, kom je bij het vrijwilligerswerk terecht. Een vrijwilliger toont zich bereid tot werken met een engagement en belangloze inzet. Vrijwilligerswerk is goed voor de gemeenschap én goed voor het individu. Ook steuntrekkers beseffen dit te weinig. Op voorstel van GROEN-raadslid Cecile Sillis gaat het OCMW-ASSE van start met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie voor plus 25-jarigen. Het betreft een beperkte groep mensen die op vrijwillige basis zullen toegeleid worden naar vrijwilligerswerk. Na 1 jaar volgt een evaluatie.