Samen Breughelpark brangveiliger maken

10 Oktober 2017

Samen Breughelpark brangveiliger maken

Samen Breughelpark brandveiliger maken   Toen op 14 juni 2017 er 79 mensen omkwamen bij een grote brand in de Grenfell Tower in Londen, liet brandweercommandant Bruno Van Den Broeck in de pers optekenen dat ook de paviljoenen in het Breughelpark te Zellik niet brandveilig genoeg zijn. Een jaar voordien kregen de syndici van de paviljoenen al de opdracht om hier werk van te maken. Momenteel blijkt die brandveiligheid nog steeds ondermaats. Gemeenteraadslid Edward Van Keer vroeg en bekwam van het gemeentebestuur op de gemeenteraad van 26 juni 2017 de belofte om hier meer actie voor te ondernemen. Nu doet Groen een oproep aan de bewoners van de honderden wooneenheden in het Breughelpark om zelf ook actie te ondernemen. "We roepen hen op om een petitie te tekenen gericht aan de federale volksvertegenwoordigers met de vraag om de brandwetgeving aan te passen en begeleidende maatregelen zoals bv. premies in het leven te roepen." Zegt Van Keer. "En we roepen de bewoners op om ook zelf hun syndici aan te spreken en hen dringend om gepaste acties te vragen. Hopelijk kunnen zij op die manier extra druk uitoefenen, zodat het Breughelpark echt brandveilig wordt."In de paviljoenen zijn er diverse problemen met de brandveiligheid. Zo is er per paviljoen slechts één evacuatietrap, terwijl er voor dergelijke hoge en grote woontorens in feite minstens twee per wooneenheid voorzien zouden moeten worden. Ook de brandweer moet dezelfde trap bij brand gebruiken. Door het ontwerp van de huidige trap kan de brandweer bovendien niet met gevulde brandweerslangen naar boven gaan, wat extra gevaar voor de brandweerlieden inhoud. De brandweerladderwagens van Asse kunnen de hoogste verdiepingen ook niet via het raam laten evacueren. Bij brand op de hogere verdiepingen moet de brandweer een beroep doen op brandweerladderwagens uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien zijn de vroegere afvalkokers niet goed afgesloten, waardoor rook zich ook via dat kanaal kan verspreiden. De rook zou bewoners op die manier kunnen verstikken. In sommige paviljoenen is er geen automatisch alarmsysteem. Bij brand moet men van deur tot deur gaan om de inwoners te informeren.

Deze problemen oplossen is geen evidente zaak. De federale brandwetgeving dateert van 1972 en is enkel van toepassing op recentere gebouwen. Het Breughelpark werd echter al in de jaren '60 gebouwd. Een aanpassing van de federale brandwetgeving zodat deze ook van kracht wordt voor oudere gebouwen, kan op termijn voor een oplossing zorgen. Een overgangsperiode en begeleidende maatregelen, zoals bv. premies voor essentiële infrastructurele aanpassingen zullen wellicht nodig zijn. Daarnaast kunnen ook de syndici van de paviljoenen zelf maatregelen nemen die verder gaan dan wat momenteel wettelijk is opgelegd. Daarvoor moeten ze natuurlijk wel de meerderheid van de eigenaren per paviljoen van het nut en de noodzaak kunnen overtuigen, want die zullen in de kosten moeten bijdragen. 

De online petitie kan je tekenen op: http://petitie.be/petitie/breughelpark-brandveilig-maken

BIJLAGEN:
flyer_breughelpark_v6_-_def_versie.pdf