Samenhuizen stimuleren in Asse

10 Januari 2022

Samenhuizen stimuleren in Asse

Groen gemeenteraadslid Edward Van Keer stelde op de gemeenteraad van 21 december 2021 voor dat de gemeente Asse gebruik zou maken van de gratis trajectbegeleiding van Samenhuizen vzw om samenhuizen in Asse te stimuleren. Schepen Verbiest antwoordde dat hij zeker achter het idee staat, maar dat het voorgestelde traject momenteel te ambitieus lijkt. Kijk hier naar de video hierover van Edward of lees het artikel hieronder voor meer info.

Gemeenschappelijk wonen zit in de lift. Zowel top-down wordt het vanuit onder meer macroeconomische evoluties in plannen opgenomen. Bottom-up groeien meer en meer gedeelde huizen en cohousingprojecten. Want alleen redden we het niet. Collectief kunnen we onze woonomgeving efficiënter, bewuster en met meer respect voor mens en milieu aanpakken. Lokale besturen hebben hier een belangrijke rol in te spelen. Zij hebben stedenbouwkundig veel touwtjes in handen en zijn verantwoordelijk voor het lokale woonbeleid.

Raadslid Van Keer stelde voor dat de gemeente het Charter Samenhuizen zou ondertekenen om zo te tonen dat het haar menens is om samenhuizen te promoten. Hij stelde ook voor dat zowel voor de raadsleden, administratieve diensten als voor de brede bevolking één of meerdere infomomenten over samenhuizen zouden georganiseerd worden in 2022. Hij stelde ten derde ook voor dat de gemeente gebruik zou maken van de gratis trajectbegeleding voor woningdelen die de provincie Vlaams-Brabant aan alle gemeenten aanbiedt.

Schepen Verbiest antwoordde namens de meerderheid dat ze zeker het belang en de meerwaarde inzien van samenhuizen als een piste om wonen betaalbaarder te maken en om aan kernverdichting te doen op een slimme manier. Het charter en de voorgestelde trajectbegeleiding lijkt hem echter momenteel te ambitieus. Maar waar mogelijk probeert de gemeente nu al vormen van samenhuizen te ondersteunen. Zo werd er wel al bij één verkaveling in Asse een gemeenschappelijke tuin gerealiseerd en bij de opmaak van nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt ook de optie gelaten voor gemeenschappelijke voorzieningen.

Raadslid Van Keer legde de vorige legislatuur (2013-2018) ook al diverse malen voorstellen voor aan de gemeenteraad om concrete samenhuisprojecten in Asse met ondersteuning van de gemeente op te starten. Zo stelde hij al in 2013 voor om één van de gemeentelijke gronden of gebouwen die gepland waren om te verkopen aan een groep mensen te verkopen die op die plek dan een samenhuisproject met sociale meerwaarde voor de omliggende wijk zou kunnen creëren. De gemeente tekende in op het voorstel van BBL, maar werd toen net niet geselecteerd voor één van de tien gratis begeleidingen. Groen stelde toen voor om BBL toch te vragen om Asse te begeleiden mits betaling hiervoor door Asse (10.000 euro), maar hierop wou het gemeentebestuur niet intekenen.

De gemeentelijke diensten gingen langs bij cohousing Vinderhoutem, er werd ook een traject via een woonontwikkelaar bekeken, enz. Dit leverde allemaal echter nog niets concreets op. Toenmalig schepen Michel Van Haelewyck beloofde vorige legislatuur: “Voor het einde van deze legislatuur zullen we zorgen dat er in Asse een samenhuisproject is opgestart.” Deze belofte werd spijtig genoeg niet waargemaakt.

Begin 2018 stelde Groen nogmaals aan de gemeenteraad van Asse voor om het charter “Samenhuizen” als gemeente te ondertekenen en in 2018 een aantal eerste stappen te zetten om zo tijdens de volgende legislatuur (2019-2024) diverse samenhuisprojecten in Asse op te kunnen starten. Hier werd echter niet op ingegaan.