Sociale woningen voortaan langs N9?

13 Januari 2014

Sociale woningen voortaan langs N9?

N-VA stelde op de Assesse gemeenteraad van 16 december 2013 voor om voortaan alle nieuwe sociale woningen te realiseren langs de N9. Groen kant zich hier sterk tegen en ook vanuit CD&V zijn er bedenkingen.   Volgens N-VA zijn de geplande en in het verleden gebouwde sociale woonwijken te grootschalig en hebben ze een negatieve impact op de omliggende woningen. Volgens Johan De Rop van N-VA is het beter om sociale woningen langs de N9 te realiseren. Het uitzicht van de N9 zal volgens hem verbeteren en er zal minder "gettovorming" zijn. Op stapel staande sociale woningprojecten zoals die in de Heilig Hartlaan kunnen dan wat hem betreft verder volgebouwd worden met villa's.

Edward Van Keer van Groen is radicaal tegen het voorstel: "Enkel sociale woningen langs de N9 bouwen zal wel degelijk leiden tot gettovorming. Enerzijds van sociaal zwakkeren langs de N9, maar anderzijds ook van getto's van de middenklasse in haar villa's. Groen is voorstander van woonwijken met een divers woningaanbod om de sociale cohesie te versterken en om levenslang wonen in eigen wijk mogelijk te maken. Groen wenst ook om de bebouwing langs drukke verkeersassen zoals de N9 op termijn af te bouwen. Het lawaai en de uitlaatgassen veroorzaken immers vele gezondheidsproblemen bij mensen in direct aanpalende woningen. Het zou dan ook een zeer negatief signaal zijn van de overheid om hier actief sociale woningen in te planten."

Bij CD&V waren de meningen verdeeld. Micheline De Mol wil het voorstel wel verdedigen op de raad van bestuur van Providentia. Koen Van Elsen merkte echter op dat in de sociale woonwijk in Asse Terheide minder problemen zijn dan in sommige andere wijken van Asse Terheide. Geert Heyvaert ging akkoord om kleinschaliger te werken, maar vindt het te vergaand om alle sociale woningen langs de N9 in te planten. De overige raadsleden van de meerderheid spraken zich niet uit over dit voorstel.

Opvallend was ook dat de meerderheid niet wilde stemmen over dit voorstel van N-VA. Als argument werd door Michel Van Haelewyck aangevoerd dat de gemeenteraad niet over iets kan stemmen wat niet tot haar bevoegdheid hoort. Het is echter duidelijk dat er over dit voorstel geen eensgezindheid is binnen de meerderheid.  

----

Contactpersoon: Edward Van Keer, [email protected], 0477/474802.

 

----