Toelichting Gemeenteraad 28/01/2019

09 Februari 2019

Toelichting Gemeenteraad 28/01/2019

Officiële mededeling van Edward Van Keer:

Om toekomstige investeringen mogelijk te maken, voerde de nieuwe meerderheid (CD&V en N-VA) een belastingverhoging door. Groen Asse is - door omstandigheden - te voortvarend geweest dit goed te keuren en heeft daardoor niet over de hele lijn gehandeld in overeenstemming met haar sociale karakter.

Als fractieleider wil ik hiervoor mijn verantwoordelijkheid opnemen: tijdens mijn betoog en de stemming heb ik hier onvoldoende aandacht aan besteed. Daarvoor wil ik mijn excuses aanbieden aan onze kiezers.

Groen zal er vanuit de oppositie kritisch en opbouwend op toezien dat het belastinggeld de burgers ten goede komt en efficiënt besteed wordt. Zo zullen we blijven ijveren voor betere wandel- en fietsinfrastructuur, een duurzaam én sociaal beleid en de kwaliteit van de dienstverlening bewaken.