05 jul 2013

Uit de OCMW-raad van 19 juni 2013

Sociale kavels of sociale huurwoningen, project moestuin in de buurt , het nieuwe arbeidsreglement met o.a.  neutraliteit in de kledij, schorsing van een onthaalmoeder wegens de verkavelingsvoorwaarden... de OCMWraad had heel wat brood op de plank.  Cecile Sillis verdedigt hier onze kleuren. Lees meer in bijlage. 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.