Uitgebreide test van “mini-ring” in Asse gevraagd

23 November 2017

Uitgebreide test van “mini-ring” in Asse gevraagd

Uitgebreide test van "mini-ring" in Asse gevraagd  Oppositiepartij Groen vroeg op de gemeenteraad van Asse  van 20 november 2017 om het concept van een "mini-ring" in het centrum van Asse uitgebreid te testen. "Uit een eerste testdag enkele maanden geleden bleek dat een mini-ring de doorstroming verbetert voor bussen en ander gemotoriseerd verkeer." Zegt Edward Van Keer, gemeenteraadslid voor Groen. "Ondanks deze positieve resultaten hield het gemeentebestuur toen een uitgebreidere vervolgtest tegen en kiest zo voor de stilstand. Groen wil wel vooruitgang en vraagt daarom om een uitgebreidere test gedurende 2 weken." Op de gemeenteraad antwoordde schepen Vastersavondts dat hij bereid is om met alle betrokken actoren dit nog eens te bekijken.

?

De mini-ring is een maatregel die in het mobiliteitsplan van Asse wordt voorgesteld als een voorlopige maatregel in afwachting van de aanleg van de rondweg fase 2 en 3. Het is bedoeld om de leefbaarheid in het centrum van Asse te verbeteren en om de doorstroming van het verkeer vlotter te laten verlopen. Het concept bestaat erin om ter hoogte van het station van Asse alle gemotoriseerd verkeer dat richting Asse centrum rijdt via fase 1 van de rondweg en Huinegem te sturen. Enkel bussen en fietsers zouden nog linksaf richting Asse centrum mogen rijden. Ter hoogte van de kruising van het Gemeenteplein en Huinegem zou gemotoriseerd verkeer niet langer richting Mollem mogen afslaan via Huinegem. Op die manier zou voor het doorgaand verkeer een "mini-ring" ontstaan. Tweerichtingsverkeer blijft wel bestaan in de Stationsstraat en Weverstraat en ook in Huinegem tussen de Gasthuisstraat en het rond punt.

Om het verkeer zo vlot mogelijk te laten stromen wordt in het mobiliteitsplan van Asse ook voorgesteld om de voorrang van rechts ter hoogte van het Gemeenteplein en Huinegem af te schaffen. Daardoor zouden bussen en fietsers die van het station richting Kalkoven rijden voorrang moeten geven aan het verkeer dat van Huinegem komt. Gemeenteraadslid Van Keer denkt dat er betere alternatieven zijn, zoals een heraanleg tot een rond punt of het opleggen van ritsen.

Groen stelt voor om het concept van een mini-ring gedurende twee weken uit te testen, vooraleer over te gaan tot een definitievere invoering ervan. "Zo kan uit de ervaringen van de uitgebreide test, het concept waar nodig nog bijgestuurd worden." Zegt Van Keer.

?

BIJLAGEN:
20171123_nb_sluipverkeer_op_putberg_is_moeilijk_aan_te_pakken.pdf