Veilig van Mollem naar Merchtem met de fiets

04 Juli 2019

Veilig van Mollem naar Merchtem met de fiets

Op de gemeenteraad 28 januari deed Groen Asse vanuit de oppositie het voorstel om in de Ichelgemstraat een verkeersfilter voor autoverkeer te voorzien. Burgemeester Koen Van Elsen reageerde toen positief. Na overleg met de gemeente Merchtem is de straat nu definitief afgesloten voor doorgaand verkeer.

De Ichelgemstraat is een verbindingsweg tussen Mollem en Merchtem langs de spoorweg. Ze werd al in 2014 ingericht als fietsstraat. Vele fietsers – onder wie een groot deel leerlingen die in Merchtem naar school gaan – gebruiken deze weg om een deel van hun traject op een veiligere manier af te leggen. Automobilisten bleven de Ichelgemstraat echter als sluipweg gebruiken om van de Schermershoek naar de Mieregemstraat te geraken, zeker bij een gesloten overweg. Dit zorgde meermaals voor gevaarlijke verkeerssituaties.

Groen-raadslid Caroline Robberechts die zelf in Mollem woont en van Merchtem afkomstig is, is tevreden met de realisatie: “Veilige fietswegen zijn een essentiële schakel om mensen meer op de fiets te krijgen. Het is heel fijn dat mijn eerste voorstel als gemeenteraadslid onmiddellijk gerealiseerd wordt, én bijdraagt tot verkeersveiligheid.”

Robberechts stelde in januari ook voor om in overleg met de bewoners van Sleewagen te bekijken hoe de verkeerssituatie daar verbeterd kan worden met een zebrapad en een degelijker fiets- en voetpad. De burgemeester antwoordde daarop dat de veiligheid van het hele traject Sleewagen, Schermershoek, Kasteelstraat, Velm bekeken moet worden. Groen hoopt dat ook daar snel werk van gemaakt wordt.

We merken wel dat de meerderheid open staat voor sommige van onze voorstellen vanuit de oppositie”, zegt Robberechts. “Zo werd de termijn van de looptijd voor de vacature voor een nieuwe directeur van de kunstenacademie August De Boeck op ons aanraden verdubbeld.” De meerderheid ging op de vorige gemeenteraad (17 juni) ook in op de vraag van Groen- raadslid Finke Jacobs om bij de aankoop van een nieuwe schoolbus te zoeken naar een hybride, elektrisch of CNG-voertuig.